<HEAD>

Заголовок документа

<HEAD>… </HEAD> - містить інформацію про документ.