Сообщение об ошибке

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в функции menu_set_active_trail() (строка 2405 в файле /home/kpaco123/e-helper/includes/menu.inc).

Форматування тексту

 

Розмітка, яка створюється за допомогою мови HTML, дозволяє організовувати текст у логічні, легко зрозумілі розділи або застосовувати до нього специфічний формат. Теги форматування дозволяють визначити такі елементи:

- початок абзацу і кінець рядка;

- стилі заголовків;

- фізичні стилі;

- логічні стилі;

- списки;

- спеціальні символи.

Тег управління абзацом

Початок абзацу

<P>…</P> - позначає початок і кінець нового абзацу.

Атрибути тега <P>

ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER|JUSTIFY – вирівнює текст всередині абзацу

 

Приклад запису тегу абзацу з атрибутом:

<P ALIGN= JUSTIFY> - абзац вирівнюється по ширині

Тег управління переходом на новий рядок

Тег <BR> - розпочинає новий рядок тексту в межах поточного абзацу. Примусове переведення рядка використовується для того, щоб порушити стандартний порядок відображення тексту.

Теги змістового виділення тексту

<BLOCKQUOTE>…</BLOCKQUOTE> - дозволяє розміщувати текст на рівній відстані від меж екрану і створювати відступи ліворуч і праворуч.

Тег додає поля ліворуч і праворуч від тексту і дозволяє розташувати текст компактно у центрі сторінки. При використанні <ВLОСKQUOTE > декілька разів текст все більше стискається до центру.

<CITE>….</CITE> - розмічає текст як цитату, як правило, курсивом.

Теги стильового виділення тексту

Фізичні стилі – це реальні атрибути шрифту, такі, як курсив або жирне виділення.

Тег Значення

<I>.....</I> курсив (ITALIC)

<B>...</B> жирний шрифт (ВОLD)

<ТТ>... </TТ> телетайп

<U>. ..</U> підкреслений

<S>...</S> перекреслений текст

< BIG >... </ BIG > збільшений шрифт

< SMALL >...</ SMALL > зменшений шрифт

< SUB >...</ SUB > підрядкові символи

< SUP >... </ SUР > надрядкові символи

 

ПРИКЛАД 1

Файл у форматі HTML:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Моя перша HTML-сторінка</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<P ALIGN=CENTER>

УКРАЇНСЬКА МИНУВЩИНА <BR>

Етнографічний довідник </P>

</BODY>

</HTML>

Відображення файла програмою-броузером:

 

 

ПРИКЛАД 2

Файл у форматі HTML:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Моя перша HTML-сторінка</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<P ALIGN=CENTER>

<B>УКРАЇНСЬКА МИНУВЩИНА </B><BR>

<I>Етнографічний довідник</I><BR>

<U>До читача</U> </P>

</BODY>

</HTML>

Відображення файла програмою-броузером:

 
Контекстні підказки

Для пояснення змісту терміна при наведенні на нього мишкою використовується тег:

<ACRONYM title=”пояснювальний текст”> Термін </ACRONYM>

ПРИКЛАД

Файл у форматі HTML:

<HTML>

<TITLE>Моя перша HTML-сторінка</TITLE>

<BODY>

<ACRONYM title=”Енциклопедія традиційної культури та побуту українців. Містить відомості про забуті способи ведення домашнього господарства, хатнє начиння, народну моду”><P ALIGN=CENTER>

<B>УКРАЇНСЬКА МИНУВЩИНА</B></P> </ACRONYM>

</BODY>

</HTML>

Відображення файла програмою-броузером:

Коментарі і спеціальні символи

Для додавання коментарів у HTML–документи використовується контейнер <!- текст коментаря ->.

Приклад:

<!- Це перший варіант сторінки, створений 31/12/2000 ->.

Всі символи, розташовані між дужками, будуть ігноруватись браузером. Вставкою коментарів можна користуватись у процесі розробки і перевірки створеного HTML-документа для ігнорування команд.

Якщо необхідно ввести символ, якого немає на клавіатурі, або символ, вже зарезервований в розмітці HTML-документа (наприклад, кутові дужки), необхідно ввести спеціальну послідовність символів. Для введення спеціальних символів у документ застосовується конструкція: &ІМ’Я СИМВОЛА. Після цієї послідовності ставиться знак “крапка з комою”, щоб відділити закінчення символу і початок тексту.

Спеціальні символи використовуються для відображення елементів математичних символів (наприклад: &frac34 це 3/4), рідкісних символів

національних алфавітів і загальноприйнятих символів (&copy; - це ©, &reg; -

це ®).

Приклад:

<P ALIGN=RIGHT>&copy Всі права застережені. Посилання обов‘язкові.<P>

Відображення програмою-броузером: