<BR>

Тег управління переходом на новий рядок

Тег <BR> - розпочинає новий рядок тексту в межах поточного абзацу. Примусове переведення рядка використовується для того, щоб порушити стандартний порядок відображення тексту.