Теги стильового виділення тексту

 

Фізичні стилі – це реальні атрибути шрифту, такі, як курсив або жирне виділення.

Тег Значення

<I>.....</I> курсив (ITALIC)

<B>...</B> жирний шрифт (ВОLD)

<ТТ>... </TТ> телетайп

<U>. ..</U> підкреслений

<S>...</S> перекреслений текст

< BIG >... </ BIG > збільшений шрифт

< SMALL >...</ SMALL > зменшений шрифт

< SUB >...</ SUB > підрядкові символи

< SUP >... </ SUР > надрядкові символи