<ACRONYM>

Для пояснення змісту терміна при наведенні на нього мишкою використовується тег:

<ACRONYM title=”пояснювальний текст”> Термін </ACRONYM>

ПРИКЛАД

Файл у форматі HTML:

<HTML>

<TITLE>Моя перша HTML-сторінка</TITLE>

<BODY>

<ACRONYM title=”Енциклопедія традиційної культури та побуту українців. Містить відомості про забуті способи ведення домашнього господарства, хатнє начиння, народну моду”><P ALIGN=CENTER>

<B>УКРАЇНСЬКА МИНУВЩИНА</B></P> </ACRONYM>

</BODY>

</HTML>

Відображення файла програмою-броузером: