Спеціальні символи

Спеціальні символи використовуються для відображення елементів математичних символів (наприклад: &frac34 це 3/4), рідкісних символів

національних алфавітів і загальноприйнятих символів (© - це ©, ® -

це ®).

Приклад:

<P ALIGN=RIGHT>&copy Всі права застережені. Посилання обов‘язкові.<P>

Відображення програмою-броузером: