Атрибути тегу <BODY>

Атрибути тегу <BODY>

BGCOLOR Задає колір фону

TEXT Задає колір тексту

BACKGROUND Визначає зображення, яке використовується як фонове

Для визначення кольору фону документа тег <BODY> записується таким

чином (атрибуту BGCOLOR можуть бути задані як RGB-коди, так і безпосередньо назви кольорів англійською мовою):

<BODY BGCOLOR=#FF0000> або

<BODY BGCOLOR=RED> - фон документа буде червоного кольору.

<BODY TEXT=#FF0000> або

<BODY TEXT=RED> - колір тексту в документі буде червоним.

Атрибути можуть бути записані одночасно:

<BODY BGCOLOR=RED TEXT=WHITE> - колір фону червоний,

колір тексту - білий.