<OL>

Нумерований список <OL>…</OL> <LI>…</LI> - елемент списку

За замовчуванням елементи впорядкованого списку нумеруються цілими числами, починаючи з 1. До тегу нумерованого списку <OL> існує атрибут TYPE. Встановлюючи TYPE рівним “А”, “а”, “І”, “і”, можна змінити схему нумерації на великі літери, малі літери, великі або малі римські цифри відповідно.

Атрибут START дозволяє задавати початкове значення для нумерації (за замовчуванням START=1, але можна вказати будь-яке додатне число).