<UL>

Маркований список <UL>…</UL> <LI>…</LI> - елемент списку

Атрибут START дозволяє задавати початкове значення для нумерації (за замовчуванням START=1, але можна вказати будь-яке додатне число).

Атрибут TYPE тега <UL> дозволяє змінювати вигляд маркера

TYPE=disk - маркер має вигляд диска; TYPE=circle - маркер має вигляд кола; TYPE=square - маркер має вигляд квадрата. ПРИКЛАД (нумерований список)