Текст, який рухається

 

Управляти появою і рухом тексту дозволяє тег <MARQUEE>

Приклад:

<MARQUEE>Приклад тексту, який рухається</MARQUEE>

Таблиця 1.

Атрибути тегу <MARQUEE>

 

Атрибут

Призначення

BGCOLOR=RGB

Визначає колір вікна, у якому рухається текст

BEHAVIOR=SCROLL| SLIDE|

ALTERNATE

Визначає спосіб появи тексту у вікні

DIRECTION=LEFT|RIGHT

Вказує напрямок, у якому рухається

текст

SCROLLAMOUNT=N

Вказує число пікселів між

послідовностями тексту, який рухається

SCROLLDELAY=N

Вказує затримку часу у мілісекундах

між появою тексту

HEIGHT=pixels|percent

Визначає вікно для тексту, який

рухається, у пікселях або процентах від вікна перегляду браузера

WIDTH= pixels|percent

Те ж, але визначає ширину

HSPACE=N

Визначає відступи зверху і знизу

VSPACE=N

Визначає відступи праворуч і ліворуч

LOOP=n|INFINITE

Задає число повторень

ALIGN=TOP|MIDDLE|BOTTOM

Задає тип вирівнювання