<IMG>

Для вставлення зображення на сторінку використовують тег <IMG SRC=”URL”>, де URL – адреса файлу, який містить графічні дані.

Розташування тексту, який слідує за зображенням, і те, як зображення розташоване на сторінці, контролює атрибут ALIGN. За замовчуванням текст з’являється внизу зображення.

Internet Explorer дозволяє використовувати властивості тега IMG, які надають можливість задавати значення висоти і ширини зображення за допомогою атрибутів HIGHT і WIDTH. Висота і ширина вимірюються в пікселях.

 

Атрибути тега <IMG SRC=”URL”>

WIDTH =px Встановлює ширину зображення (у пікселях)

HIGHT = px Встановлює висоту зображення (у пікселях) ALIGN=TOP|MIDDLE|

BOTTOM| LEFT|RIGHT Контролює розташування тексту

Значення атрибуту ALIGN:

TOP Вирівнює текст по верху зображення

MIDDLE Вирівнює базову лінію тексту по центру зображення

BOTTOM Вирівнює базову лінію по низу зображення

LEFT Розташовує зображення ліворуч, дозволяючи тексту “обтікати” зображення праворуч

RIGHT Розташовує зображення праворуч, дозволяючи тексту “обтікати” зображення ліворуч

Ефективним для розміщення зображень є застосування атрибутів тега <BR>. Використання тега <BR> в його основному варіанті у тексті, який обтікає зображення, просто розбиває рядок без переривання ефекту обтікання. Щоб перервати рядок і очистити поле праворуч або ліворуч від зображення,

застосовують атрибут СLЕАR.

Атрибут СLЕАR тега <ВR> використовується для того, щоб зупинити у зазначеній точці обтікання текстом об’єкта, а потім продовжити текст у порожній зоні за об’єктом. Текст, який продовжується за об’єктом, вирівнюється у відповідності із значеннями LEFT, RIGHT або АLL атрибуту СLЕАR:

<BR СLЕАR=LЕFТ> - перериває рядок і очищає ліве поле (текст буде продовжений, починаючи з найближчого порожнього лівого поля);

<BR СLЕАR=RIGHT> - перериває рядок і очищає праве поле (текст буде продовжений, починаючи з найближчого порожнього правого поля);

<BR СLЕАR=АLL> перериває рядок і очищає обидва поля (текст буде продовжений, як тільки ліве і праве поля виявляться порожніми).

Наприклад, якщо зображення вирівняне ліворуч, а текст обтікає його праворуч, тоді необхідно очистити ліве поле, щоб якийсь інший елемент, який слідує за текстом, не виявився розміщеним праворуч від зображення.