<TEXTAREA>

<TEXTAREA>…</TEXTAREA> Текстове поле введення.

Теги <TEXTAREA>, <SELECT>, <INPUT> повинні бути визначені всередині пари тегів <FORM>….</FORM>.

За допомогою тегу створюється багаторядкове поле <TEXTAREA>…

</TEXTAREA>, який задає розміри текстового вікна.

Синтаксис тега:

<TEXTAREA NAME=”Name” [ROWS=”rows”] [COLS=”columns”]>

Пояснювальний текст до використання вікна

</TEXTAREA>

Атрибут NAME надає полю унікальний ідентифікатор, ROWS і COLS

визначають розмір поля перегляду у вікні браузера.