<SELECT>

Меню у формах створюється за допомогою використання конвеєрного тега <SELECT>…<OPTIONS>…</SELECT>

Синтаксис тега такий:

<SELECT NAME =”Name” [SIZE=”Size”] [MULTIPLE]>

<OPTIONS [SELECTED]> Option 1

<OPTIONS [SELECTED]> Option 1

<OPTIONS [SELECTED]> Option 1

</SELECT>

Атрибут SIZE визначає число пунктів меню, які будуть показані на сторінці браузера. При розміщенні більш ніж однієї опції вибору необхідно включити атрибут MULTIPLE. Кожний пункт меню визначається тегом OPTIONS. Якщо один з пунктів повинен бути обраний за замовчуванням, для нього слід вказати атрибут SELECTED.