Простір імен NETBIOS

 

Імена NETBIOS не утворюють ніякої ієрархії в своєму просторі, це простій лінійний список імен комп'ютерів. Імена комп'ютерів складаються з 15 видимих символів плюс 16-й службовий символ. Якщо видимих символів менше 15, то символи, що залишилися, заповнюються нулями (не символ нуля, а байт, що складається з двійкових нулів). 16-й символ відповідає службі, що працює на комп'ютері з даним ім'ям.

Проглянути список імен NETBIOS, які є на даному комп'ютері, можна за допомогою команди "Nbtstat – n".

Розглянемо приклад на рис. 12. На малюнку зображено виведення команди "Nbtstat –n" на сервері.

mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\Админ\Рабочий%20стол\Матеріали\10\3.mht!http://www.intuit.ru/department/os/sysadmswin/class/free/10/06-14.gif

Рисунок - 12.

У кутових дужках вказаний шістнадцятковий код 16-го службового символу якого-небудь імені. Наприклад, ім'я DC1 і 16-й символ "00" відповідають службі "Робоча станція", яка виконує роль клієнта при підключенні до ресурсів файлів і друку, що надаються іншими комп'ютерами мережі. А ім'я DC1 і символ з кодом "20" відповідають службі "Сервер", яка надає ресурси файлів і друку даного сервера для інших комп'ютерів мережі.

Ім'я "..__MSBROWSE__." говорить про те, що даний комп'ютер є Оглядачем мережевого оточення по протоколу TCP/IP. Тобто якщо на якому-небудь комп'ютері з системою Windows відкрити "Мережеве оточення", то даний комп'ютер запрошуватиме список комп'ютерів, згрупованих в мережевій робочій групі WORLD, саме з сервера DC1.

Всі ці імена, перераховані в даній таблиці, автоматично реєструватимуться в базі даних сервера WINS після того, як даний сервер буде встановлений в мережі і даний комп'ютер стане клієнтом сервера WINS.