Налаштування клієнта WINS

 

Налаштування мережевих комп'ютерів для використання ними сервера WINS необхідно у Властивостях протоколу TCP/IP на закладці "WINS" вказати IP-адреси використовуваних в мережі WINS-серверів (для вузлів із статичними IP-адресами; рис. 13) або додати необхідні параметри у властивостях відповідної області сервера DHCP (для вузлів з динамічними IP-адресами).

mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\Админ\Рабочий%20стол\Матеріали\10\3.mht!http://www.intuit.ru/department/os/sysadmswin/class/free/10/06-15.gif

Рисунок - 13.

Клієнт після таких змін зробить спробу автоматичної реєстрації своїх даних на сервері WINS. Автоматична реєстрація клієнта на WINS-сервері здійснюється також в процесі завантаження системи на комп'ютері або командою "Nbtstat – RR".