Процес розіменовки в просторі NETBIOS

 

Коли один комп'ютер намагається використовувати ресурси, що надаються іншим комп'ютером через інтерфейс NETBIOS поверх протоколу TCP/IP, то перший комп'ютер, званий клієнтом, спочатку повинен визначити IP-адрес другого комп'ютера, званого сервером, по імені цього комп'ютера. Це може бути зроблено одним з трьох способів:

  • широкомовний запит;
  • звернення до локальної бази даних NetBIOS-имен, що зберігається у файлі LMHOSTS (цей файл зберігається в тій же директорії, що і файл hosts, що відображає FQDN-імена);
  • звернення до централізованої БД імен NETBIOS, що зберігається на сервері WINS.

Залежно від типу вузла NETBIOS, з’ясування імені здійснюється за допомогою різних комбінацій перерахованих способів:

  • b-вузол (broadcast node, широкомовний вузол) — перетворює імена в IP-адреси за допомогою широкомовних повідомлень (комп'ютер, якому потрібно вияснити ім'я, розсилає по локальній мережі широкомовне повідомлення із запитом IP-адреси по імені комп'ютера);
  • p-вузол (peer node, вузол "крапка — крапка") — перетворює імена в IP-адреса за допомогою WINS-сервера (коли клієнтові потрібно перетворити ім'я комп'ютера в IP-адрес, клієнт відправляє серверу ім'я, а той у відповідь посилає адресу);
  • m-вузол (mixed node, змішаний вузол) — комбінує запити b- і р-вузла (WINS-клієнт змішаного типу спочатку намагається застосувати широкомовний запит, а у разі невдачі звертається до WlNS-серверу; оскільки дозвіл імені починається з широкомовного запиту, m-узел завантажує мережу широкомовним трафіком так само, що і b-узел);
  • h-вузол (hybrid node, гібридний вузол) — також комбінує запити b-вузла і р-вузла, але при цьому спочатку використовується запит WINS-серверу і лише у разі невдачі починається розсилка широкомовного повідомлення, тому в більшості мереж h-вузли працюють швидше і менше засмічують мережу широкомовними пакетами.

З погляду продуктивності, об'єму мережевого трафіку і надійності процесу розіменування NetBIOS-імен найефективнішим є h-вузол.

Якщо у властивостях протоколу TCP/IP Windows-комп’ютера немає посилання на WINS-сервер, то даний комп'ютер є b-вузлом. Якщо у властивостях протоколу TCP/IP є посилання хоч би на один WINS-сервер, то даний комп'ютер є h-вузлом. Інші типи вузлів настроюються через реєстр системи Windows.