LOCATE ()

LOCATE(substr,str)

 

POSITION(substr IN str)

Повертає позицію першого входження підрядка substr у рядок str. Якщо підрядок substr у рядку str відсутній, вертається 0:

 

SELECT LOCATE('bar', 'foobarbar'); -> 4

 

Дана функція підтримує багатобайтові символи. В Mysql 3.23 ця функція чутлива до регістру, а в 4.0 вона чутлива до регістру тільки у випадку, якщо хоча б один з аргументів є рядком із двійковими даними.

 

LOCATE(substr,str,pos)

Повертає позицію першого входження підрядка substr у рядок str, починаючи з позиції pos. Якщо підрядок substr у рядку str відсутній, повертається 0:

 

SELECT LOCATE('bar', 'foobarbar',5); -> 7

 

Дана функція підтримує багатобайтові символи. В Mysql 3.23 ця функція чутлива до регістру, а в 4.0 вона чутлива до регістру, тільки у випадку, якщо хоча б один з аргументів є рядком із двійковими даними.