RPAD ()

RPAD(str,len,padstr)

Повертає рядок str, який доповнюється праворуч рядком padstr, поки рядок str не досягнеться довжини len символів. Якщо рядок str довше, чим len, то він буде вкорочений до len символів.

 

SELECT RPAD('hi',5,'?'); -> 'hi???'