MID ()

SUBSTRING(str,pos,len)

SUBSTRING(str FROM pos FOR len)

MID(str,pos,len)

Повертає підрядок довжиною len символів з рядка str, починаючи від позиції pos. Існує форма з оператором FROM, для якої використовується синтаксис ANSI SQL92:

 

SELECT SUBSTRING('Quadratically',5,6); -> 'ratica'

 

Дана функція підтримує багатобайтові символи.

SUBSTRING(str,pos)

SUBSTRING(str FROM pos)

Повертає підрядок з рядка str, починаючи з позиції pos:

 

SELECT SUBSTRING('Quadratically',5); -> 'ratically'

SELECT SUBSTRING('foobarbar' FROM 4); -> 'barbar'

 

Дана функція підтримує багатобайтові символи.