STD ()

STD(expr)

STDDEV(expr)

Повертає середньоквадратичне відхилення значення в аргументі expr. Ця функція є розширенням ANSI SQL. Форма STDDEV() забезпечує сумісність із Oracle.