LEAST ()

LEAST(expr1, expr2, ...)

 

Ця функція повертає найменший аргумент. Для визначення найменшого аргументу визначаються ті ж правила, що й для знаходження найбільшого аргументу функції GREATEST().

 

LEAST(2, 3, 1) ->1
LEAST(38.5, 94.2, -1) ->-1.0
LEAST('a', 'ab', 'abc') ->'a'

 

Функція LEAST() вперше з'явилась в MySQL 3.22.5. В більш ранніх версіях замість неї використовують функцію MIN().