Сообщение об ошибке

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в функции menu_set_active_trail() (строка 2405 в файле /home/kpaco123/e-helper/includes/menu.inc).

Лекція 5

 

Лекція 5

 

WIN32 – компоненти, які є тільки в сімействі Win32 операційних систем. У це сімейство входять Windows 9x, Windows ME, Windows 2000, Windows NT, Windows XP.

 

TabControl – набір закладок. Кожна закладка являє собою прямокутне поле з написом і/або малюнком. Вибір тієї або іншої закладки розпізнається програмою й використовується для керування вмістом вікна компонента.

PageControl – набір панелей із закладками. Кожна панель може містити свій набір інтерфейсних елементів і вибирається клацанням по пов'язаній з нею закладці.

ImageList – набір малюнків. Являє собою сховище для декількох малюнків однакового розміру.

RichEdit – багаторядковий редактор форматованого тексту. На відміну від компонента Memo сторінки Standard текст у компоненті RichEdit підкоряється правилам Розширеного Текстового Формату (RTF - Rich Text Format) і може змінювати такі свої характеристики, як шрифт, колір, вирівнювання й т.д.

TrackBar – регулятор. Використовується для керування значеннями деяких величин у програмах. Наприклад, з його допомогою зручно змінювати гучність звучання в мультимедійних програмах.

ProgressBar – індикатор процесу. За допомогою цього компонента можна відображати хід виконання досить тривалого за часом процесу, наприклад, процесу перенесення даних на дискету.

UpDown – цифровий регулятор. Дві кнопки цього компонента призначені для збільшення (верхня) або зменшення (нижня) пов'язаної з компонентом числової величини.

HotKey – керуюча клавіша. Компонент використовується для уведення керуючих клавіш, таких як F1, Alt+A, Ctrl+Shift+1 і т.п.

Animate – мультиплікатор. Призначений для відображення послідовно поміняють один одного кадрів зображень, що рухаються (відеокліпів). Компонент не може супроводжувати відеокліп звуком. Уперше уведений у версії 3.

DateTimePicker – селектор часу/дати. Цей компонент призначений для уведення й відображення дати або часу. Уперше уведений у версії 3.

TreeView – дерево вибору. Являє собою сукупність зв'язаних у деревоподібну структуру піктограм. Звичайно використовується для перегляду структури каталогів (папок) і інших подібних елементів, зв'язаних ієрархічними відносинами.

ListView – панель піктограм. Організує перегляд декількох піктограм і вибір потрібної. Цей компонент здатний розташовувати піктограми в горизонтальних або вертикальних рядах і показувати їх у великому або дрібному масштабі.

HeaderControl – керуючий заголовок. Являє собою горизонтальну або вертикальну смугу, розділену на ряд суміжних секцій з написами. Розміри секцій можна міняти мишею на етапі роботи програми. Звичайно використовується для зміни розмірів стовпців або рядків у різного роду таблицях.

StatusBar – панель статусу. Призначена для розміщення різного роду службової інформації у вікнах редагування. Подивіться на нижню частину рамки вікна коду Delphi або текстового редактора Word, і ви побачите цей компонент у дії.

ToolBar – інструментальна панель. Цей компонент служить контейнером для командних кнопок BitBtn і здатний автоматично змінювати їхні розміри й положення при видаленні кнопок або при додаванні нових. Уперше уведений у версії 3.

CoolBar – інструментальна панель. На відміну від ToolBar використовується як контейнер для розміщення стандартних інтерфейсних компонентів Windows, таких як Edit, ListBox, ComdoBox і т.д. Уперше уведений у версії 3.

РageScroller – прокручувана панель. Служить для розміщення вузьких інструментальних панелей. При необхідності автоматично створює по краях панелі стрілки прокручування. Уперше уведений у версії 4.

CombоВохЕх – компонент у функціональному відношенні подібний до СomboBox, але може відображати в списку, що випадає, невеликі зображення. Уперше уведений у версії 6.

 

Основні події та властивості деяких компонентів палітри

 

TPageControl Контейнер для об'єктів TTabSheet, що представляють сторінки блокнота.

Назва

Тип

Опис

Pages[Index]

TTabSheet

Сторінка блокнота (див. нижче).

PageCount

Integer

Кількість сторінок у блокноті.

ActivePage

TTabSheet

Активна сторінка.

TabPosition

TTabPosition

Розташування закладок: tpTop – зверху, tpBottom – знизу, tpLeft – ліворуч, tpRight – праворуч.

MultiLine

Boolean

Можливість розташування закладок у кілька рядів.

TabIndex

Integer

Номер активної сторінки.

 

Властивості класу TTabSheet:

Назва

Тип

Опис

PageIndex

Integer

Розташування сторінки в блокноті.

TabVisible

Boolean

Видимість сторінки.

Події

Основна подія - OnChange, що настає при переході до нової сторінки

 

TUpDown Компонент призначений для зміни числових значень натиском миші по кнопках зі стрілками або натисканням клавіші керування курсором. Змінюване числове значення перебуває у властивості Position. При натисканні на одну із кнопок зі стрілками значення властивості Position зменшується або збільшується на величину, задану у властивості Increment у діапазоні, обумовленому властивостями Max і Min.

При спробі збільшити значення, коли воно вже досягло максимуму, збільшення не відбувається або встановлюється мінімальне значення, залежно від значення властивості Wrap. Аналогічні дії виконуються й для мінімального значення.

Компонент можна зв'язати з іншим елементом керування, наприклад TEdit. Для цього необхідно встановити відповідне значення у властивості Associate. Після зв'язування компонентів автоматично розташовується на формі поруч зі зв'язаним елементом керування, ліворуч або праворуч від нього, залежно від значення властивості AlignButton, і приймає відповідні розміри. Для елемента керування TEdit при натисканні на кнопки компонента відбувається зміна значення у вікні уведення.

Назва

Тип

Опис

Associate

TWinControl

Посилання на пов'язаний з компонентом елемент керування.

AlignButton

TUDAlignButton

Розташування компонента щодо пов'язаного з ним елемента керування: udLeft – ліворуч, udRight – праворуч.

Orientation

TUDOrientation

Орієнтація стрілок: udHorizontal – горизонтальна, стрілки: уліво й вправо, udVertical – вертикальна, стрілки: нагору й долілиць.

Increment

Integer

Приріст за одне натискання на одну із кнопок.

Max

SmallInt

Максимальне значення діапазону зміни.

Min

SmallInt

Мінімальне значення діапазону зміни.

Position

SmallInt

Поточне значення.

Wrap

Boolean

Визначає поводження компонента при досягненні границь діапазону зміни: true – циклічний перехід до мінімального й максимального значень.

 

TProgressBar Компонент призначений для відображення стану процесу виконання яких-небудь дій. Зміна положення відбувається після виклику одного з методів StepIt або StepBy.

Назва

Тип

Опис

Step

Integer

Величина приросту значення.

Max

Integer

Максимальне значення діапазону зміни.

Min

Integer

Мінімальне значення діапазону зміни.

Position

Integer

Поточне значення.

Методи класу TProgressBar:

Назва

Тип

Опис

StepIt

procedure

Змінює положення на величину приросту, задану у властивості Step.

StepBy(Delta:Integer)

procedure

Змінює положення на величину, задану параметром Delta.

Події

Події практично не використовуються

 

TTrackBar Компонент являє собою бігунок. Користувач може переміщати бігунок по шкалі за допомогою миші або клавіш керування курсором.

Назва

Тип

Опис

Frequency

Integer

Відстань між поділками шкали.

LineSise

Integer

Величина приросту при натисканні клавіші керування курсором.

PageSize

Integer

Величина приросту при натисканні клавіш PgUp, PgDown.

Orientation

TTrackBar

Orientation

Положення: trHorizontal – горизонтальне, trVertical – вертикальне.

Max

Integer

Максимальне значення діапазону зміни.

Min

Integer

Мінімальне значення діапазону зміни.

Position

Integer

Поточна позиція бігунка.

 

ImageList Компонент, призначений для збереження наперед підготованого списку іконок. Компоненти беруть значки зі списку по номеру. Поки вікно додання картинок не закрите, зображення можна редагувати.

  1. Crop (обрізка) – означає, що зображення вкладається в елемент списку, починаючи від його верхнього лівого кута.
  2. Stretch (розтягнення) – вказує, що зображення стискається чи розтягується, щоб відповідати параметрам ширини і висоти елемента списку.
  3. Center (по центру) – позиціює зображення по центру допустимого прямокутника. Якщо воно в ньому не поміщається, то виступаючі частини обрізаються.

 

RichEdit Компонент RichEdit працює з текстом в ширшому форматі RTF.

Назва

Тип

Опис

Lines

TStrings

Містить текст вікна у вигляді списку рядків

ReadOnly

Boolean

Якщо встановлено в true, то текст доступний тільки для читання.

MaxLength

Integer

Визначає максимальну довжину тексту, що вводиться. Якщо MaxLength = 0, то довжина тексту необмежена.

ScrollBars

TScrollStyle

Смуги прокручування:

ssNone - відсутні, ssHorizontal - горизонтальна, ssVertical - вертикальна, ssBoth - обидві.

SelAttributes

TTextAttributes

Для зміни атрибутів тексту, який наново вводиться (має ряд підвластивостей).

DefAttributes

TTextAttributes

Містить атрибути по замовчуванню. Вони діють до того часу, коли зміняться атрибути у властивості SelAttributes.

 

* Animate. Компонент дозволяє відтворювати на формі стандартні кліпи Windows та беззвукові файли .avi, які представляють собою послідовність кадрів бітових матриць.

Назва

Тип

Опис

FileName

TFileName

Ім’я файлу .avi (для завантаження кліпу)

CommonAVI

TCommonAVI

Стандартні мультиплікації Windows, наприклад:

копіювання файлу

StartFrame

Cardinal

Початковий кадр відтворення.

StopFrame

Cardinal

Кінцевий кадр відтворення.

 

Tags: