WEEK ()

WEEK(date)

WEEK(date,first)

При наявності одного аргументу повертає порядковий номер тижня в році для date у діапазоні від 0 до 53 ( так, можливо початок 53-го тижня) для регіонів, де неділя вважається першим днем тижня. Форма WEEK() із двома аргументами дозволяє уточнити, з якого дня починається тиждень - з неділі або з понеділка. Тиждень починається з неділі, якщо другий аргумент рівний 0, і з понеділка - якщо 1:

 

SELECT WEEK('1998-02-20'); -> 7

SELECT WEEK('1998-02-20',1); -> 8