MINUTE ()

MINUTE(time)

Повертає кількість хвилин для аргумента time у діапазоні від 0 до 59:

 

SELECT MINUTE('98-02-03 10:05:03'); -> 5