CURRENT_TIMESTAMP ()

NOW()

SYSDATE()

CURRENT_TIMESTAMP()

Повертає поточну дату й час як величину у форматі YYYY-MM-DD HH:MM:SS або YYYYMMDDHHMMSS, залежно від того, у якому контексті використовується функція - рядковому або числовому еквіваленті:

 

SELECT NOW(); -> '1997-12-15 23:50:26'

SELECT NOW() + 0; -> 19971215235026