DayOfTheWeek ()

function DayOfTheWeek (const Date: TDateTime):Integer;
Опис
Функція DayOfTheWeek повертає індекс днятижня:
1 = понеділок
2 = вівторок
3 = середа
4 = четвер
5 = п'ятниця
6 = субота
7 = неділя
DayOfTheWeek стандартизована з ISO 8601, так яквона використовує Понеділок як початок тижня. DayOfWeek НЕ стандартизована - вона обробляє неділю як перший день.
Приклад
var
myDate: TDateTime;
day: array [1 .. 7] of string;
begin

day [1]: = 'понеділок';
day [2]: = 'вівторок';
day [3]: = 'середа';
day [4]: = 'четвер';
day [5]: = 'п'ятниця';
day [6]: = 'субота';
day [7]: = 'Неділя';
myDate: = EncodeDate (2002, 12, 25);
ShowMessage ('Різдво 2002р.' + day[DayOfTheWeek (myDate)]);
end;