RichEdit

RichEdit Компонент RichEdit працює з текстом в ширшому форматі RTF.

 

Назва

Тип

Опис

Lines

TStrings

Містить текст вікна у вигляді списку рядків

ReadOnly

Boolean

Якщо встановлено в true, то текст доступний тільки для читання.

MaxLength

Integer

Визначає максимальну довжину тексту, що вводиться. Якщо MaxLength = 0, то довжина тексту необмежена.

ScrollBars

TScrollStyle

Смуги прокручування:

ssNone - відсутні, ssHorizontal - горизонтальна, ssVertical - вертикальна, ssBoth - обидві.

SelAttributes

TTextAttributes

Для зміни атрибутів тексту, який наново вводиться (має ряд підвластивостей).

DefAttributes

TTextAttributes

Містить атрибути по замовчуванню. Вони діють до того часу, коли зміняться атрибути у властивості SelAttributes.