Лабораторна робота 7 семестр 2

 

Лабораторна робота 7 семестр 2

         Створити програмний додатоу який виводить в таблицю MS Word вміст усіх товарів на складі. В кінці дописує жирним дату формування звіту по складу.