Odd()

Odd(X) - повертає значення true, якщо значення X - парне, false, якщо х- непарне