Сообщение об ошибке

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в функции menu_set_active_trail() (строка 2405 в файле /home/kpaco123/e-helper/includes/menu.inc).

Математичні процедури і функції

 

Функція

Значення

ceil (х: Extended): Integer

Заокруглює значення параметра х до першого найбільшого цілого.

Ехр(х)

Експонента

round (x: Extended): Int64

Повертає заокруглене значення до найближчого цілого

max (a,b: тип): тип

Повертає найбільше з двох чисел

min (a,b: тип): тип

Повертає найменше з двох чисел

MaxIntValue (const Data: array of Integer): Integer

Знаходить максимальне значення масиву типу Integer

MinlntValue (const Data: array of Integer) .-Integer

Знаходить мінімальне значення масиву типу Integer

Max Value (const Data: array of Double): Double

Найбільше значення з масиву Double

MinValue (const Data: array of Double): Double

Найменше значення з масиву Double

Mean (const Data: array of Double): Double

Середнє значення з масиву

Sum (const Data: array of Double): Double

Знаходить суму елементів масиву Double

Abs(x)

Абсолютне значення

SumOfSquares (const Data: array of Double): Double

Знаходить суму квадратів всіх елементів масиву

CompareVaIue(A, B[,Epsilon])

Порівняння А та В з точністю Epsilon

EnsureRange(A Value,AMin,AMax)

Найближче до AValue із діапазону АМіn-АМах

floor (x: Extended): Integer

Заокруглює значення параметра х до першого найменшого цілого.

Frexp(x, Mantissa,Exponent)

Виділяє мантису та показник степені аргументу x

InRange( A Value, AMin, AMax)

Визначає , чи лежить AValue в діапазоні АМіn — А Мах

Int(x)

Ціла частина аргументу

IntPower (x, E)

Піднесення X до цілого степеня Е

Islnfinite(x)

Перевірка, чи є X нескінченною величиною

IsNan(x)

Перевірка, чи є x нечисловою величиною NaN

Ldexp(x,P)

Множення X на 2 в цілій степені Р

Ln(x)

Натуральний логарифм від X

Log10(x)

Десятковий логарифм від X

Frac(x)

Дробова частина аргументу

Log2(x)

Логарифм від X за основаю 2

LogN(N,x)

Логарифм від X за основою N

Pi

Число:3.1415926535897932385

Роlу(х, С)

Обчислює поліном X із масивом коефіцієнтів С

Power(x, Е)

Піднесення X до довільної степені Е

RoundTo(x, ADigit)

Заокруглення X до ADigit цифр

SameValue(A, B,Epsilon)

Перевірка, чи рівні один одному А і В із точністю Epsilon

Sqr(x)

Квадрат аргумента: Х*Х

Sqrt(X)

Квадратний корінь

Trunc(X)

Повертає цілу частину дійсного виразу

ArcSin(X)

Арксинус

ArcSinh(X)

Арксинус гіперболічний

АгсТап(Х)

Арктангенс

ArcTan2(Y, X)

Арктангенс від Y/X

ArcTanh(X)

Арктангенс гіперболічний

Cos(X)

Косинус

Cosh(X)

Косинус гіперболічний

Cotan(X)

Котангенс

Hypot(X, Y)

Обчислення гіпотенузи за заданими катетами X та Y

Sin(X)

Синус

SinCos(X, S, C)

Синус і косинус; працює у два рази швидше, ніж окремо обчислювати спочатку синус, а потім косинус

Sinh(X)

Синус гіперболічний

Tan(X)

Тангенс

Tanh(X)

Тангенс гіперболічний

ArcCos(X)

Арккосинус

ArcCosh(X)

Арккосинус гіперболічний

Зауваження.

У всіх функціях тип аргументу та тип значення, що повертається - Extended. У всіх тригонометричних функціях аргументі- кут в радіанах. Обернені тригонометричні функції повертають значення кута в радіанах. У функціях ArcSin и ArcCos аргумент повинен лежати в межах від -1 до 1. Функції ArcSin та АrсТап повертають результат в межах [-Pi/2 .. Рі/2], ArcCos - в межах [0.. Рі].