Практичне завдання 5 Семестр 1

 

Практичне завдання 5

 

         Додати до БД таблицю Posadu (Id: INT (11) AUTO_INCREMENT, NOT NULL, PRIMARY INDEX; Name: VARCHAR (32), NOT NULL).

         Додати до таблиці Personal поле Posada: INT(11), NOT_NULL.

         Модифікувати програму отриману після виконання Практичного завдання 4 так, щоб при доданні нового співробітника вибиралися з переліку посад потрібна посада та з переліку відділів потрібний відділ, також організувати при відображенні таблиці співробітників відображення відділів та посад.

         Приклад як це можливо зробити можна завантажити в АРХІВІ. Приклаб працює на БДOlex, використовує аліас OlexDB.