floor ()

 

floor (x: Extended): Integer

Заокруглює значення параметра х до першого найменшого цілого.