TListBox

TListBox Компонент являє собою список.

 

Назва

Тип

Опис

Items

TStrings

Рядки списку.

ItemIndex

Integer

Порядковий номер виділеного рядка в списку.

MultiSelect

Boolean

Можливість виділення декількох рядків відразу.

SelCount

Integer

Кількість виділених рядків у списку.

Selected[Index]

Boolean

Вказує, чи рядок з номером Index виділений чи ні.

 

Події

Іноді використовує ться подія OnClick, що виникає при виборі елемента в списку (за допомогою миші чи клавіші керування). Але більш популярною є подія onDblClik, що виникає при подвійному кліку на од ному з рядків списку. У цьому випадку користувач одночасно виділяє рядок і ініціює його обробку, що цілком відповідає загальним принципам ро боти зі списками в додатках Windows.