repeat

Цикл repeat (цикл з післяумовою) частіше за все використовується коли невідома кількість ітерацій та цикл має працювати до тих пір поки задана умова не стане вірною. Оператор repeat має слідуючу синтаксичну структуру:

      repeat
       .
       .
       .
       Тіло циклу
       .
       .
       .
      until умова (i>20);
      

Наприклад потрібно підрахувати кількість брусків довжиною 1,5м. які отримаються із розпилювання колоди довжиною 20м, цикл підрахунку матиме наступний вигляд:

      i:=0; {кількість брусків}
      L:=0; {Загальна довжина відпиляний брусків}
      repeat
      begin
       L:=L+1.5;
       i:=i+1;
      until L>20;
      ShowMessage(’Кількість брусків ’,i);