Сообщение об ошибке

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в функции menu_set_active_trail() (строка 2405 в файле /home/kpaco123/e-helper/includes/menu.inc).

Лекція 9. ГІПЕРТЕКСТОВІ ПОСИЛАННЯ

 

Лекція 9. ГІПЕРТЕКСТОВІ ПОСИЛАННЯ

 

Гіпертекстовий документ – це документ, який містить пов`язані посилання (гіпертекстові посилання) на інші документи, дозволяючи здійснювати переходи між ними за допомогою натискання курсором мишки на гіперпосиланні.

Гіпертекстове посилання складається з двох частин: вказівника і адресної частини (URL). Вказівник – текст (або графічне зображення), на якому користувач повинен клацнути для того, щоб перейти в інше місце. URL – вказує

адресу, з якої браузер буде завантажувати документ, коли користувач підведе до неї вказівник і натисне кнопку мишки. Текстові вказівники, як правило, підкреслені і виділені кольором.

Щоб дізнатись, чи є елемент сторінки гіпертекстовим посиланням, слід підвести до нього вказівник мишки. Якщо вказівник набере вигляду долоні, елемент є посиланням.

Будь-який текст може бути гіпертекстовим вказівником в HTML, незалежно від його розмірів або використаного форматування.

Формат адресного вказівника:

<A HREF= “URL”>текст вказівника</A>

Літера А у тегу <A HREF> означає вказівник (anchor), а HREF – “гіпертекстове посилання” (Hypertext REFerence).

Між  початковим і кінцевим тегами знаходяться текст вказівника або зображення, які є гіпертекстовим посиланням на документ (або область документа), казаний у значенні <A HREF= “URL”>.

Можливі значення:

http://...      - створює посилання на WWW-документ;

ftp://...         - створює посилання на ftp-сайт або розташований на ньому файл.

Якщо тип з’єднання і адреса машини не вказані, відправною точкою є адреса поточного документа. Це дозволяє використовувати відносні посилання. Наприклад, посилання <A HREF = “docs/title.htm”> Документація </A> зроблене на файл title.htm у папці docs.

 

ПРИКЛАД (поєднання гіпертекстовими посиланнями двох файлів)

 

1.Створити файл 1.htm:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Моя перша HTML-сторінка</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1 ALIGN=CENTER>

НАРОДНІ ВІРУВАННЯ, ДЕМОНОЛОГІЯ, КОСМОГОНІЯ</H1>

<A HREF= “2.htm”>Українська міфологія</A>

</BODY>

</HTML>

 

2.Створити файл 2.htm:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Пов’язана сторінка</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H3 ALIGN=CENTER>Українська міфологія</H3>

<P ALIGN=JUSTIFY>

Українська міфологія як сукупність переказів про живу й неживу природу та людину розвивалася на основі давньої загальнослов’янської міфології. В українській міфології у художньо-образній формі знайшли поєднання реальні  знання з фантастично-релігійними елементами та повір’ями.

</P>

<A HREF=”1.htm”>На початкову сторінку</A>

</BODY>

</HTML>

Відображення  файлів  програмою-браузером:

Файл 1.htm

 

 

 
Файл 2.htm

 

Гіпертекстові посилання можуть  існувати в межах одного документа, тобто бути внутрішніми. Цей тип посилань застосовується для зручності переходів у межах документа. Для цього необхідно задати імена тих областей документа, на які необхідно послатись.

Атрибут NAME – позначає область документа, яка знаходиться між початковим і кінцевим тегами як можливий об’єкт для посилання. Значенням NAME може бути написане латиницею будь-яке слово-вказівник, унікальне для даного документа.

Наприклад:

<A NAME=”part”>Розділ 1</A>.

Тепер можна посилатись на цю зону простим вказуванням її імені після імені документа.

Наприклад, посилання <A HREF=”document.html#part”>Розділ 1</A>

відправляє користувача у розділ “part” файлу document.htm, а посилання

<A HREF=”#bottom”>В кінець документа</A> - у розділ “bottom” поточного документа.

При переході за гіперпосиланням, застосованим до певної частини документа, зміст цієї частини з’являється, починаючи з початку вікна.

ПРИКЛАД

Доповнити зміст файлу 2.htm і виконати його розбиття на розділи:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Пов’язана сторінка</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<A NAME=”part”>Зміст</A><BR>

<A HREF=”2.htm#part1">Розділ 1. Українська міфлогія</A><BR>

<A HREF=”2.htm#part2">Розділ 2. Космогонічні уявлення</A><BR>

<P ALIGN=CENTER><A NAME=”part1" >Розділ 1</A>

<H3 ALIGN=CENTER>Українська міфологія</H3>

<p align=justify>Українська міфологія як сукупність переказів про живу й неживу природу та людину розвивалася на основі давньої загальнослов’янської міфології. В українській міфології у художньо-образній

формі знайшли поєднання реальні знання з фантастично-релігійними елементами та повір’ями. В цілому українська міфологія аналогічна міфології інших країн світу, проте вона має виразний національний колорит і художньо-

образну своєрідність. В українській міфологічній традиції багато уваги приділялося природним стихіям, явищам оточуючого світу, різноманітним життєвим випробуванням, з якими зустрічається людина.</p>

<A HREF=”2.htm#part”>повернутись до змісту</A><BR>

<P ALIGN=CENTER><A NAME=”part2">Розділ 2</A><BR>

<H3 ALIGN=CENTER>Космогонічні уявлення</H3>

<P ALIGN=JUSTIFY>Система народних міфологічних вірувань та поглядів на сутність і походження небесних тіл Сонячної системи та зірок. Традиційні погляди українці на походження землі мають виразне християнське забарвлення - вона створена Богом із грунту, добутого з морського дна. Такими ж загальнопоширеними є уявлення про форму Землі, яка мислилася плескатою та округлою, прикритою зверху небесним дахом. Уявлення українців про небесні світила значною мірою зберегли архаїчні язичницькі елементи. У побутових оповідях, обрядах присутні елементи міфів та символіки, в яких виразно проглядаються залишки культу Сонця. Аналогічними є уявлення українців про Місяць як “божу силу”, від якої залежить людське життя. До Місяця зверталися із замовляннями, прохаючи допомоги. <BR>

<A HREF=”2.htm#part”>повернутись до змісту</A><BR>

<P ALIGN=RIGHT><A HREF=”1.HTM”>На початкову сторінку</A>

</BODY>

</HTML>

 


Гіперпосилання може бути у вигляді графічного зображення:

<A HREF= “URL”> <IMG SRC=”адреса файла”></A>

 

ПРИКЛАД (посилання на адресу в мережі Internet)

Файл у форматі HTML:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Моя перша HTML-сторінка</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<P ALIGN=CENTER>

<B>УКРАЇНСЬКА МИНУВЩИНА </B><BR>

<I>Етнографічний довідник</I><BR>

<U>До читача</U>

</P>

<P ALIGN=RIGHT>

По додаткову інформацію за цією темою звертатись: <BR><A HREF= “http://www.e-helper.tk”> <I> бібліотека Лекцій

</I></A></P>

</BODY>

</HTML>

Відображення файлу  програмою-браузером:

 

У тегу <BODY> можуть визначатись колір тексту гіпертекстового вказівника, в тому числі і того, за яким вже було здійснено переходи.

Атрибути тегу <BODY> :

LINK     Задає колір тексту, який є вказівником гіпертекстового посилання.

Наприклад: <BODY LINK= # FF1493> ALINK Задає колір вказівника активного посилання

VLINK   Задає колір тексту вказівників посилань, за якими вже були здійснені переходи

Гіперпосилання може бути у вигляді графічного зображення. В цьому випадку замість тексту вказівника необхідно зазначити адресу файла, який містить графічне зображення:

<A HREF= “URL”> <IMG SRC=”адреса файла”></A>

Питання, пов’язані з використанням графічних зображень, будуть розглянуті у наступній лекції.