:first-of-type

Опис CSS властивості :first-of-type:

Псевдокласс: first-of-type задає правила стилів для першого елемента в списку дочірніх елементів свого батька. Приміром, додавання: first-of-type до селектора TD встановлює стиль для всіх перших осередків, оскільки батьком для тега <TD> виступає тег <TR>.

Синтаксис CSS властивості :first-of-type:

елемент:first-of-type { ... }

Приклад використання CSS властивості :first-of-type:

<style type="text/css"> table { border-collapse: collapse; width: 100%; } td { border: 1px solid #6A3E14; padding: 4px; } tr:first-of-type { background: #808990; color: #fff; } td:first-of-type { background: #CFD6D3; } </style> <table cellspacing="0"> <tr> <td> </td><td>1998</td><td>1999</td><td>2000</td><td>2001</td> <td>2002</td><td>2003</td> </tr> <tr> <td>Текст1</td> <td>3</td><td>22</td><td>34</td><td>62</td><td>74</td><td>57</td> </tr> <tr> <td>Текст2</td> <td>4</td><td>13</td><td>69</td><td>72</td><td>56</td><td>47</td> </tr> <tr> <td>Текст3</td> <td>4</td><td>7</td><td>73</td><td>79</td><td>34</td><td>86</td> </tr> </table>

Використання CSS властивості :first-of-type:

всі елементи