text-overflow

Опис CSS властивості text-overflow:

Визначає параметри видимості тексту в блоці, якщо текст цілком не вміщується в задану область. Можливі два варіанти: текст обрізається; текст обрізається і до кінця рядка додається три крапки. text-overflow працює в тому випадку, якщо для блоку значення властивості overflow встановлено як auto, scroll або hidden. Це властивість поки офіційно не входить до CSS 3 і носить чорновий характер.

Синтаксис CSS властивості text-overflow:

text-overflow: clip | ellipsis

Аргументи CSS властивості text-overflow:

clip Текст обрізається за розміром області.
ellipsis Текст обрізається і до кінця рядка додається три крапки.

Значення по замовчуванні CSS властивості text-overflow:

clip

Наслідування CSS властивості text-overflow:

не наслідується

Приклад використання CSS властивості text-overflow:

<style type="text/css"> p.clip { white-space: nowrap; overflow: hidden; background: #fc0; padding: 5px; text-overflow: ellipsis; } </style> <p class="clip">Текст_текст_текст_текст_текст_текст_текст_текст_текст_текст_текст_текст_текст_текст_текст_текст_текст_текст_текст_текст_текст_текст_текст.</p>

Використання CSS властивості text-overflow:

До блокових, до вбудованих елементів і клітинок таблиці

Додаткові відомості про CSS властивість text-overflow:

Opera використовує нестандартну властивість-o-text-overflow.