text-transform

Опис CSS властивості text-transform:

Управляє перетворенням тексту елемента в заголовні або прописні символи. Коли значення відмінно від none, регістр вихідного тексту буде змінено.

Синтаксис CSS властивості text-transform:

text-transform: capitalize | lowercase | uppercase | none

Аргументи CSS властивості text-transform:

none - текст пишеться як є, без будь-яких змін.
capitalize - кожне слово буде починатися з заголовного символу.
lowercase - всі символи стають малими (нижній регістр).
uppercase - всі символи стають прописними (верхній регістр).

Значення по замовчуванні CSS властивості text-transform:

none

Наслідування CSS властивості text-transform:

наслідується

Приклад використання CSS властивості text-transform:

h1 { text-transform: uppercase; } p { text-transform: capitalize; }

Використання CSS властивості text-transform:

всі елементи

Об'єктна модель CSS властивості text-transform:

[window.]document.getElementById("elementID").style.textTransform