Сообщение об ошибке

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в функции menu_set_active_trail() (строка 2405 в файле /home/kpaco123/e-helper/includes/menu.inc).

Практична робота 1 Семестр 2

 

         В даній лабораторній роботі ми будемо налагоджувати експорт в ексель. Для прикладу, ми оберемо форму співробітників, де по натиску правої кнопки миші створимо елемент меню, який буде передавати в ексель вміст сітки з даними. Після закінчення цієї інструкції, у Вас буде створений новий клас в просторі імен вашого додатку, який зможе передати вміст любої сітки з даними.

         Отже для початку Вам потрібно знайти Вашу останню лабораторну роботу, відкрити її, так як все що буде потрібно для успішної здачі роботи, буде базуватись на ній. Для здачі лабораторної роботи, Вам потрібно буде, також, самостійно налагодити передачу даних і на формах користувачів, списку книг та виданих книг.

         Для початку Вам потрібно додати в менеджері проекту COM компонент Microsoft Excel. Операція детально відображена на малюнках нижче.

         Правою кнопкою миші натискаємо по References – Add Reference…

         Зліва обираємо COM, а в пошуку починаємо вводити excel. Помічаємо Microsoft Excel XX Object Library та натискаємо ОК.

         Після цих дії в менеджері проекту мають з’явитися наступні посилання.

         Тепер приступимо до модифікації нашої програми, введемо новий пункт в контекстне меню сітки даних. Деталі – на малюнку.

         Далі потрібно додати то проекту новий клас, можна ось так

         По замовчуванню новий клас буде називатися Class1, якщо при зміні його імені, Visual Studio повідомить про помилку, тоді потрібно натиснути на допоміжну іконку і примусово переіменувати його.

         Тепер перейдемо до створення процедур та подій нового класу роботи із екселем. Всі функції які тут наведені були описані з прикладами в другій лекції, тому детально зупинятися на тому як вони працюють ми не будемо. Але для розуміння процесу роботи - коментарі присутні.

         В простір імен нового класу потрібно додати:

using excel = Microsoft.Office.Interop.Excel; //Додаємо до простору імен ексель

using Microsoft.Office.Core; //Підключення службових типів офісу

using System.Windows.Forms; //Потрібно для роботи із сітками даних

         А далі в просторі імен вашої програми потрібно описати тіло класу

namespace WindowsFormsApplication1 //тут мусить бути простір імен вашої программи !!!

{

    class expExcel //назва класу

    {

        public excel.Application excelapp; //змінна для збереження зв"язку із екселем

        public excel.Worksheet sheet; //змінна для посилання на робочий лист куди будуть виводитися дані

 

        public void RunExcel(string n = "Немає імені",bool visible=true) //Завантажує ексель

            //де n - задає назву листа

            //visible - показувати чи ні ексель на екрані

        {

            excelapp = new excel.Application();//створюємо зв"язок з екселем і поміщаємо його в excelapp

            excelapp.Visible = visible; //показуємо ексель на екрані, якщо потрібно

            excelapp.SheetsInNewWorkbook = 1; // Кількість сторінок які будуть у книзі

            excelapp.Workbooks.Add(Type.Missing); //Створюємо нову книгу

            sheet = excelapp.Workbooks[1].Worksheets[1]; //Зв"язуємо лист робочої книги і змінну sheet

            sheet.Name = n;// Присвоюємо назву листу

        }

 

        public void QuitExcel() //Екстренний вихід з екселю, наприклад, кщо трапилась помилка

        {

            if (excelapp != null)//якщо ексель був запущений

            {

                excelapp.DisplayAlerts = false;//Забороняємо показувати повідомлення користувачу

                excelapp.Quit();//Виходимо з екселю

            }

            sheet = null;//Присвоюємо порожнє значення

            excelapp = null;//листу і екселю (знищуємо)

        }

 

        public void InCell(int x, int y, string n)// Додаємо в клітинку з координатами x,y текст n

        {

            sheet.Range[ConvertRange(x - 1, y)].Value = "'"+n;//sheet.Range - об"єкт який здійснює всі операції з клітинками

        }

 

        public string InCell(int x, int y)//Повертає текст, якій міститься у заданій клітинці

        {

            return sheet.Range[ConvertRange(x - 1, y)].Value; //працює аналогічно попередній функції

        }

 

        public string ConvertRange(int x, int y)// перетворює числову адресу клітинки в формат виду "А1"

        {

            string n = "";//тут буде міститися перетворена адреса

            string sym = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";//Літери англійського алфавіту, використовуються для першої координати

            int symc = 26;//Кількість літер

            if (x / symc == 0)//якщо 0, тоді терша координата буде з однієї літери

                { n = sym[x].ToString(); }//записуємо відповідний індекс літри, як першу координату

            else //якщо кордината записується двома літерами

                { n = sym[x / symc].ToString() + sym[x % symc]; }//додаємо дві літери - перша відділення націло, друга остача від ділення

            n = n + y.ToString();//додаємо другу координату

            return n;//повертаємо перетворені координати

        }

 

        public void FormatFont(int x, int y, bool b = false, bool i = false, //змінює параметри шрифту в

            bool u = false, int color = 0, int size = 0, string face = "") //заданій клітинці

            // х,у - координати клітинки

            // b, i, u - жирний, курсив, підкреслений шрифт

            // color - колір заданий у форматі 0хBBGGRR

            // size - розмір, face - назва шрифту

        {

            if (b) sheet.Range[ConvertRange(x-1, y)].Font.Bold = b; //якщо потрібно задаємо жирність

            if (i) sheet.Range[ConvertRange(x-1, y)].Font.Italic = i;//якщо потрібно задаємо курсив

            if (u) sheet.Range[ConvertRange(x-1, y)].Font.Underline = u;//якщо потрібно задаємо підкреслення

            if (color != 0) sheet.Range[ConvertRange(x-1, y)].Font.Color = color;//якщо потрібно задаємо колір

            if (size != 0) sheet.Range[ConvertRange(x-1, y)].Font.Size = size;//якщо потрібно задаємо розмір

            if (face != "") sheet.Range[ConvertRange(x-1, y)].Font.Name = face;//якщо потрібно задаємо новий шрифт

        }

 

        public void CellFormula(int x, int y, string f)// Додаємо формулу в потрібну клітинку

            // x, y - координати, f - формула

        {

            sheet.Range[ConvertRange(x-1, y)].Formula = f; //записуємо формулу

        }

 

        public void ResizeCell(int x, int y, int width, int height)//Масштабує потрібну клітинку книги

            // x, y, - координати, width, height - ширина та висота

 

        {

            if (height != 0) sheet.Range[ConvertRange(x-1, y)].RowHeight = height; //Якщо задана висота - змінюємо

            if (width != 0) sheet.Range[ConvertRange(x-1, y)].ColumnWidth = width; //Якщо задана ширина - змінюємо

        }

 

        public bool visible //Властивість можна використовувати для регулювання видимості екселя на екрані

        {

            get { return excelapp.Visible; } // повертає статус видимості (видимий/невидимий)

            set { excelapp.Visible = visible; } // встановлює видимість екселю

        }

 

        public void InsertPicture(int left,int top,int width,int height,string name) //додає малюнок в книгу

            // left - позиція малюнку зліва,

            // top - позиція зверху,

            // width,height - ширинв та висота малюнку відповідно,

            // name - ім"я малюнку з абсолютним шляхом до нього

        {

            sheet.Shapes.AddPicture(name,MsoTriState.msoFalse,MsoTriState.msoTrue,left,top,width,height).Select();

            // вставляє малюнок відповідно заданих параметрів, та виділяє його,

            // якщо потрібно в подальшому змінити

        }

 

            //Вставляє на лист екселю данні із потрібної сітки з даними

        public void InsertTable(DataGridView dg,int left=1,int top=1,

            int hFSize=0,string hFname="",bool hB=false,bool hI=false,bool hU=false,int hColor=0,

            int bFSize=0,string bFName="",bool bB=false,bool bI=false,bool bU=false,int bColor=0)

            //dg - посилання на сітку з даними,

            //left,top - відступи від верхнього кута листа (по замовчуванню 1,1),

            //hFSize - розмір шрифта для рядка заголовків,

            //hFname - назва шрифта для рядка заголовків,

            //hB - жирність шрифта для рядка заголовків,

            //hI - курсив шрифта для рядка заголовків,

            //hU - підкреслення шрифта для рядка заголовків,

            //hColor - колір шрифта для рядка заголовків,

            //bFSize - розмір шрифта для рядків таблиці,

            //bFName - назва шрифта для рядків таблиці,

            //bB - жирність шрифта для рядків таблиці,

            //bI - курсив шрифта для рядків таблиці,

            //bU - підкреслення шрифта для рядків таблиці,

            //bColor - колір шрифта для рядків таблиц

        {

            int r = dg.RowCount; int c = dg.ColumnCount; //поміщаємо в змінні

                // r та с кількість рядків та стовпців відповідно

            for (int hc = 0; hc < c; hc++) //перебераємо всі стовпці по черзі через змінну hc

            {

                InCell(hc+left,top,dg.Columns[hc].Name+"");//дізнаємося заголовок стовпця з індексом hc,

                    // та поміщаємо в відповідну клітинку ексель

                FormatFont(hc + left, top, hB, hI, hU, hColor, hFSize, hFname); //задаємо потрібне форматування клітинки

            }

            for (int cr = 0; cr < r; cr++) //перебираємо рядки сітки через змінну cr

            {

                for (int cc = 0; cc < c; cc++) //перебераємо стовпці сітки через змінну сс

                {

                    InCell(cc + left, cr + 1 + top, dg.Rows[cr].Cells[cc].Value + "");

                        //дізнаємося значення клітинки з індексом сс,cr та вставляємо в ексель

                    FormatFont(cc + left,cr+ 1+ top, bB, bI, bU, bColor, bFSize, bFName);//задаємо потрібне форматування клітинки

                }

            }

 

        }

    }

}

         Далі в коді форми додаємо обробник елемента контекстного меню:

        private void експортуватиВExcelToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

            //обробка пункта меню який передає дані в ексель

        {

            expExcel exp=new expExcel(); //створюємо екземпляр нашого нового гласу

            exp.RunExcel(); //завантажуємо ексель

            exp.InCell(3, 1, "Список співробітників"); //додаємо назву нашому звіту

            exp.FormatFont(3, 1, true, false, true, 0, 24, "Times New Roman"); //форматуємо заголовок звіту

            exp.InCell(4, 2, "Дата: "+DateTime.Now.ToString());//додаємо поточну дату

            exp.InsertTable(dataGridView1,2,4,0,"Arial",true,false,false,0,0,"Times New Roman",false,true,false,0);

            //вставляємо та форматуємо дані з сітки

        }

         Якщо все зробили вірно, то у Вас після виконання пункту меню має відкритися ексель, із приблизно таким вмістом

Описание: C:\Users\Sergiy\AppData\Local\Temp\SNAGHTML28a5b40b.PNG

         Примітка. Дані не зберігаються, зроблено це для того, щоб користувач зберігав їх сам, так як ми ніяким чином не можемо передбачити де і під яким іменем він бажає зберегти файл. А може Він роздрукує його на принтері і не буде зберігати зовсім.