Питання екзамен C#, MySQL

1.     Типи даних VARCHAR, CHAR, TEXT, BLOB. Опис, відмінності.

2.     Встановлення та початкове конфігурування mySQL сервера.

3.     Синтаксис оператора mySQL DELETE. Опис. Приклад використання.

4.     Типи даних DATE, DATETIME, TIMESTAMP, TIME. Опис, відмінності.

5.     Опишіть як створюються таблиці РСКБД MySQL в MySQL-Front. Головний ключ, індекс, іменація полів.

6.     Синтаксис оператора mySQL INSERT. Опис. Приклад використання.

7.     Типи даних INT, FLOAT, DOUBLE. Опис, відмінності.

8.     Встановлення допоміжних утиліт для підключення та редагування таблиць MySQL в C#, а також заповнення таблиць БД.

9.     Синтаксис оператора mySQL UPDATE. Опис. Приклад використання.

10.                       Опишіть будь-яких три функції порівняння mySQL.

11.                       Описати послідовність дій та використаних візуальних компонентів при відображенні простої таблиці в середовищі програмування C#.

12.                       Синтаксис оператора mySQL SELECT. Опис. Приклад використання.

13.                       Опишіть будь-яких шість математичних функцій mySQL.

14.                       Встановлення, та створення нового з’єднання в графічній утиліті mySQL-Front.

15.                       Синтаксис оператора порівняння mySQL LIKE. Опис. Приклад використання.

16.                       Опишіть будь-яких шість рядкових функцій mySQL.

17.                       Опишіть з’єднання таблиць за допомогою зовнішніх ключів. Види зовнішніх ключів. З’єднання двох таблиць за допомогою WHERE, JOIN.

18.                       Варіант використання оператора mySQL SELECT з допоміжним оператором WHERE. Опис, приклади.

19.                       Опишіть функції переходу від верхнього регістру символів до нижнього і навпаки в mySQL. Наведіть приклади використання.

20.                       Опишіть переваги використання РСКБД mySQL.

21.                       Варіант використання оператора mySQL SELECT з допоміжним оператором BETWEEN. Опис, приклади.

22.                       Опис функції DATE_FORMAT. Приклади використання, параметри.

23.                       Опишіть такі поняття РСКБД mySQL: NOT_NULL, INDEX, PRIMARY_KEY, AUTO_INCREMENT. Де вони використовуються.

24.                       Варіант використання оператора mySQL SELECT з допоміжним оператором UNION. Опис, приклади.

25.                       Опис функцій ADDDATE та SUBDATE. Приклади використання, параметри.

26.                       Багаторядковий INSERT. Синтаксис, опис використання.

27.                       Створення нового користувача mySQL сервера, задання пароля та повноважень.

 

 

 

1.     Опишіть синтаксис оператора MySQL JOIN. Наведіть запит який з’єднує таблицю співробітників із таблицею відділів. Потрібні поля в обох таблицях опишіть самі.

2.     Опишіть функції форматування дати в C#, вкажіть синтаксис та наведіть приклад переходу від дати у форматі ДД.ММ.РРРР в вигляд РРРР-ММ-ДД.

3.     Опишіть механізм форматування тексту в MS Word (типи шрифту нижній індекс, верхній та ін., приклади як їх встановити).

4.     Опишіть синтаксис оператора MySQL JOIN. Наведіть запит який з’єднує таблицю товарів із таблицею пункти продаж. Потрібні поля в обох таблицях опишіть самі.

5.     Наведіть фрагмент коду на C# який перевіряє введену дату на коректність, якщо дата введена некоректно, вивести відповідне повідомлення.

6.     Опишіть механізм форматування тексту в клітинці excel. Наведіть фрагмент коду на C#, який змінює колір тексту в клітинці на червоний та розмір шрифту на 14-й.

7.     Наведіть запит MySQL, який із таблиці пункти продажу виведе суму проданих товарів за кожен день. Всі потрібні поля таблиці опишіть самі.

8.     Опишіть використання об’єднання таблиць оператора UNION. Наведіть приклад.

9.     Наведіть фрагмент коду на C# який встановлює з’єднання з табличним редактором excel.

10.                       Опишіть функції перетворення типів в C#. Наведіть приклади переходу між типами int double та string.

11.                       Наведіть запит MySQL який вирахує яка вартість товару, який міститься на складі. Всі потрібні поля таблиці складу опишіть самі.

12.                       Наведіть фрагмент коду на C# який добавляє «Рядок 001» в клітинку ВВ2 редактора excel та змінює її ширину на 220 одиниць.

13.                       Напишіть код функції чи процедури яка переводить нумерації клітинок із формату (2;1) в формат В1.

14.                       Опишіть механізм позиціонування курсору в додатку MS Word (Move, MoveLeft, MoveRight з параметрами).

15.                       Наведіть фрагмент коду на C# який встановлює з’єднання текстовим редактором MS Word.

16.                       Опишіть яка має бути структура таблиць для організації операції продажу товарів в інформаційній системі. Наведіть типи використаних зв’язків між наблицями. Опишіть чому вибрали саме таку структуру.

17.                       Механізм створення таблиць в MS Word. Наведіть приклад створення елементарної таблиці.

18.                       Опишіть яка має бути структура таблиць для організації операції прийому товару від постачальника в інформаційній системі. Наведіть типи використаних зв’язків між таблицями. Опишіть чому вибрали саме таку структуру.

 

 

1.     Наведіть запит до БД, який підвисить зарплату всіх співробітників обраного відділу в 2 рази. Потрібні таблиці та їх структуру опишіть самі.

2.     Наведіть запит до БД, який виведе із таблиці продаж скільки коробок сірників було продано кожного дня. Потрібні таблиці та їх структуру опишіть самі.

3.     Наведіть запит до БД, який підніме ціну на м’ясну продукцію на 20%. Потрібні таблиці та їх структуру опишіть самі.

4.     Наведіть запит до БД, який знизить ціну на всю продукцію, до кінця терміну придатності якої лишилось 7 днів на 15%. Потрібні таблиці та їх структуру опишіть самі.

5.     Наведіть запит до БД, який всіх співробітників відділу бухгалтерії переведе в комерційний відділ.  Потрібні таблиці та їх структуру опишіть самі.

6.     Наведіть запит до БД, який видалить з таблиці товарів прострочені товари.  Потрібні таблиці та їх структуру опишіть самі.

7.     Наведіть запит до БД, який скопіює всі прострочені товари із таблиці товарів, до таблиці списання. Потрібні таблиці та їх структуру опишіть самі.

8.     Наведіть запит до БД, який виведе товари із додатковим полем ціни в еквіваленті долару США, курс валюти та структуру таблиці опишіть самі.

9.     Наведіть запит до БД, який виведе товари на складі та порахує сумарну вартість товарів добавивши в кінець таблиці рядок «Всього: ХХХ грн..». Потрібні таблиці та їх структуру опишіть самі.

10.                       Наведіть запит до БД, який виведе з таблиці виданих книг, книги не повернені вчасно. Потрібні таблиці та їх структуру опишіть самі.

11.                       Наведіть запит до БД,який із персоналу виведе тих співробітників, які користуються оператором мобільного зв’язку МТС.  Потрібні таблиці та їх структуру опишіть самі.

12.                       Наведіть запит до БД, який звільнить всіх співробітників із ім’ям Валентин.  Потрібні таблиці та їх структуру опишіть самі.

13.                       Наведіть запит до БД, який перевірить чи не числиться матеріальних цінностей за звільненими співробітниками. Потрібні таблиці та їх структуру опишіть самі.

14.                       Наведіть запит до БД, який вибере всіх дівчат старших 32 років включно, які проживають на мікрорайоні Ювілейний. Потрібні таблиці та їх структуру опишіть самі.

15.                       Наведіть запит до БД, який виведе всіх клієнтів які купували в магазині косметику «Мамине щастя». Потрібні таблиці та їх структуру опишіть самі.

16.                       Наведіть запит до БД, що виведе всіх співробітників, які продали хоч раз товар, який місить в назві слово «шкарпетки». Потрібні таблиці та їх структуру опишіть самі.

17.                       Наведіть запит до БД, який виведе товар який найкраще продавався сьогодні. Потрібні таблиці та їх структуру опишіть самі.

18.                       Наведіть запит до БД, який сформує ціну продажі додавши до собівартості товару 23%. Потрібні таблиці та їх структуру опишіть самі.