Справочник функций, терминов PHP

Имя функции или название понятиясортировать по убыванию
$ _ENV
$ _REQUEST
$this
$_COOKIE
$_FILES
$_GET
$_POST
$_SERVER
$_SESSION
abs ()
abstract
Acos ()
array ()
array_chunk ()
array_keys ()
array_search ()
array_slice ()
array_sum ()
array_unique ()
array_values ()
array_walk ()
asort (), rsort (), arsort ()
base_convert ()
Break
Ceil ()
checkdate ()
chr ()
class
continue
Cookies
count ()
date ()
date_parse ()
date_sun_info ()
do ... while
echo
else
elseif
exceptions
explode ()
fclose ()
fgetc ()
fgets ()
fgetss ()
file ()
file_exists ()
file_get_contents ()
final
Floor ()
fopen ()
for
foreach
fputs ()
fread ()
fwrite ()
get_class ()
get_class_methods ()
get_class_vars ()
get_declared_classes ()
get_object_vars ()
get_parent_class ()
Heredoc
htmlspecialchars ()
if
implode ()
include
instanceof
in_array ()
is_finite ()
is_ifinite ()
is_nan ()
is_readable ()
is_subclass_of ()
is_writable ()
join ()
krsort ()
ksort ()
Max ()
method_exists ()
Min ()
mysql_connect ()
mysql_fetch_array ()
mysql_field_flags ()
mysql_field_len ()
mysql_field_name ()
mysql_field_type ()
mysql_list_fields ()
mysql_query ()
mysql_result ()
mysql_select_db ()
ord ()
private властивість
protected властивість
public
public властивість
Rand ()
readfile ()
require
Round ()
session_register ()
session_start ()
session_unregister ()
SetCookie ()
sort ()
Sqrt ()
strip_tags ()
stristr ()
strpos ()
Strrpos ()
strstr ()
str_replace ()
substr ()
substr_replace ()
switch
time ()
uksort ()
unlink ()
usort ()
while
__call
__construct ()
__destruct ()
__invoke
__set і __get
__set_state
__sleep і __wakeup
__toString
Абстрактні класи
Аргументи функцій
Арифметичні оператори
Багатовимірні асоціативні масиви
Відображення даних, що зберігаються в MySQL
Відображення списку полів у html-формі
Вибір бази даних
Виділення підмасивів
Виділення підрядка
Видалення Cookies
Видалення змінних сесії
Видалення посилань (скидання посилань)
Видалення файлу
Визначення властивостей класу
Визначення методів класу
Використання конструкторів і деструкторів
Встановлення з'єднання із БД
Глобальні змінні
Додавання масивів
Жорсткі посилання в PHP
Закриття з'єднання з файлом
Заміна підрядка
Заміна успадкованих методів і властивостей
Запис даних у базу даних
Запис даних у файл
Застосування функції до всіх елементів масиву
Змінні
Змінні функції
Значення, що повертаються функціями
керуючі послідовності в рядках
Коментарі
Константи
Логічні оператори
Масиви
Математичні функції
Область видимості властивостей
Обробка винятків
Одержання списку полів таблиці
Одномірні асоціативні масиви
Оператори
Оператори інкремента й декремента
Оператори порівняння
Оператори присвоювання
Опис класу і створення об'єкта
Перевірка існування файлу
Передача значень за посиланням
Повернення значень за посиланням
Повернення посилання функціею
Поділ і з'єднання радка
Поділ інструкцій
Порівняння масивів
Пошук елемента в рядку
Правила перетворення виразу до логічного типу
Прості багатовимірні масиви
Прості одномірні масиви
Реєстрація змінних сесії
Символічні посилання (змінні на змінні)
Сортування за допомогою функції, створеної користувачем
Сортування масиву по ключах
Списки аргументів змінної довжини
Способи задання рядків
Статичні змінні
Створення сесії
Створення файлу
Строкові оператори
Сума елементів масиву
Суперглобальні масиви
Тип array (масив)
Тип boolean (логічний тип)
Тип float (числа з плаваючою крапкою)
Тип integer (цілі)
Тип Null
Тип object (об'єкти)
Тип resource (ресурси)
Тип string (рядки)
Типи даних
Успадкування ООП
установка Cookies
Функції в PHP
Функції для роботи з датою і часом
Функції для роботи з класами та об'єктами
Читання даних з файлу
Читання значень Cookies