Сообщение об ошибке

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в функции menu_set_active_trail() (строка 2405 в файле /home/kpaco123/e-helper/includes/menu.inc).

Справочник функций, терминов PHP

Имя функции или название понятиясортировать по возрастанию
Читання значень Cookies
Читання даних з файлу
Функції для роботи з класами та об'єктами
Функції для роботи з датою і часом
Функції в PHP
установка Cookies
Успадкування ООП
Типи даних
Тип string (рядки)
Тип resource (ресурси)
Тип object (об'єкти)
Тип Null
Тип integer (цілі)
Тип float (числа з плаваючою крапкою)
Тип boolean (логічний тип)
Тип array (масив)
Суперглобальні масиви
Сума елементів масиву
Строкові оператори
Створення файлу
Створення сесії
Статичні змінні
Способи задання рядків
Списки аргументів змінної довжини
Сортування масиву по ключах
Сортування за допомогою функції, створеної користувачем
Символічні посилання (змінні на змінні)
Реєстрація змінних сесії
Прості одномірні масиви
Прості багатовимірні масиви
Правила перетворення виразу до логічного типу
Пошук елемента в рядку
Порівняння масивів
Поділ інструкцій
Поділ і з'єднання радка
Повернення посилання функціею
Повернення значень за посиланням
Передача значень за посиланням
Перевірка існування файлу
Опис класу і створення об'єкта
Оператори присвоювання
Оператори порівняння
Оператори інкремента й декремента
Оператори
Одномірні асоціативні масиви
Одержання списку полів таблиці
Обробка винятків
Область видимості властивостей
Математичні функції
Масиви
Логічні оператори
Константи
Коментарі
керуючі послідовності в рядках
Значення, що повертаються функціями
Змінні функції
Змінні
Застосування функції до всіх елементів масиву
Запис даних у файл
Запис даних у базу даних
Заміна успадкованих методів і властивостей
Заміна підрядка
Закриття з'єднання з файлом
Жорсткі посилання в PHP
Додавання масивів
Глобальні змінні
Встановлення з'єднання із БД
Використання конструкторів і деструкторів
Визначення методів класу
Визначення властивостей класу
Видалення файлу
Видалення посилань (скидання посилань)
Видалення змінних сесії
Видалення Cookies
Виділення підрядка
Виділення підмасивів
Вибір бази даних
Відображення списку полів у html-формі
Відображення даних, що зберігаються в MySQL
Багатовимірні асоціативні масиви
Арифметичні оператори
Аргументи функцій
Абстрактні класи
__toString
__sleep і __wakeup
__set_state
__set і __get
__invoke
__destruct ()
__construct ()
__call
while
usort ()
unlink ()
uksort ()
time ()
switch
substr_replace ()
substr ()
str_replace ()
strstr ()
Strrpos ()
strpos ()
stristr ()
strip_tags ()
Sqrt ()
sort ()
SetCookie ()
session_unregister ()
session_start ()
session_register ()
Round ()
require
readfile ()
Rand ()
public властивість
public
protected властивість
private властивість
ord ()
mysql_select_db ()
mysql_result ()
mysql_query ()
mysql_list_fields ()
mysql_field_type ()
mysql_field_name ()
mysql_field_len ()
mysql_field_flags ()
mysql_fetch_array ()
mysql_connect ()
Min ()
method_exists ()
Max ()
ksort ()
krsort ()
join ()
is_writable ()
is_subclass_of ()
is_readable ()
is_nan ()
is_ifinite ()
is_finite ()
in_array ()
instanceof
include
implode ()
if
htmlspecialchars ()
Heredoc
get_parent_class ()
get_object_vars ()
get_declared_classes ()
get_class_vars ()
get_class_methods ()
get_class ()
fwrite ()
fread ()
fputs ()
foreach
for
fopen ()
Floor ()
final
file_get_contents ()
file_exists ()
file ()
fgetss ()
fgets ()
fgetc ()
fclose ()
explode ()
exceptions
elseif
else
echo
do ... while
date_sun_info ()
date_parse ()
date ()
count ()
Cookies
continue
class
chr ()
checkdate ()
Ceil ()
Break
base_convert ()
asort (), rsort (), arsort ()
array_walk ()
array_values ()
array_unique ()
array_sum ()
array_slice ()
array_search ()
array_keys ()
array_chunk ()
array ()
Acos ()
abstract
abs ()
$_SESSION
$_SERVER
$_POST
$_GET
$_FILES
$_COOKIE
$this
$ _REQUEST
$ _ENV