Практичні WEB-програмування (4 курс PHP)

Практична №4

Створення системи авторизації користувачів.

Спочатку нам потрібно створити таблицю з логінами та паролями користувачів, наприклад такого виду.

CREATE TABLE `labu`.`users` (

`id` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT ,

`name` VARCHAR(128) NOT NULL ,

Практична робота №3

Метою даної практичної роботи буде створення інтерфейсу на додання товарів до каталогу. Отже розділимо процес на дві частини. Першою частиною буде форма для вводу інформації, а друга – безпосередньо буде завантажувати малюнок на сервер та додавати запис в БД про новий товар.

Практична робота 2

Потрібно організувати виведення каталогу продукції. Нижчеописаний приклад ілюструє на прикладі магазину квітів в якому вигляді потрібно вивести в такому виді:

Приклад відображення результатів запиту

Приклад виконує запит на таблиці