WEB-програмування (4 курс HTML)

Лекція 1. ЕЛЕКТРОННИЙ ГІПЕРТЕКСТОВИЙ ДОКУМЕНТ

Сучасні ефективні інформаційні технології ґрунтуються на принципі “оцифровування”, тобто представлення різноманітних предметів і явищ як певним чином закодованої інформації у цифровому вигляді, який найбільш придатний для комп’ютерної обробки, програмування і передачі мережевими каналами. Фіксація інформації на електронних носіях, поява нових каналів передачі інформації, широке впровадження мережі Інтернет, змусили перейти від тексту до гіпертексту, від паперу до Web-сторінок, що викликало появу нових термінів і понять, зокрема, поняття “електронний документ”, “віртуальний документ”, “віртуальні інформаційні ресурси” та ін.

Лекція 2.ТИПИ WEB-САЙТІВ І ОЦІНКА ЇХ ЯКОСТІ

Гіпертекстова база даних у концепції WWW – це набір текстових файлів, розмічених мовою HTML, яка визначає форму представлення інформації (розмітка) і структуру зв’язків цих файлів (гіпертекстові посилання).

Лекція 3.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МОВИ HTML

HTML (Hypertext Markup Language — Мова гіпертекстової розмітки) — це мова опису структури сторінок документів, яка дозволяє звичайний текст форматувати в абзаци, заголовки, списки та інші структури, створювати посилання на інші сторінки. Це текстова мова, в якій інструкції з форматування, що називаються тегами, вбудовані в розділи документа, які містять конкретну інформацію. Теги повідомляють браузерам, як форматувати і представляти інформацію на екрані.

Лекція 4. СТРУКТУРНІ ТЕГИ ДОКУМЕНТІВ HTML І ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ

Створення HTML-документа відбувається розташуванням тегів (tags) мови HTML всередині звичайного неформатованого тексту. Теги HTML — це послідовності символів, які починаються знаком “менше” (). Теги можуть мати атрибути, які, в свою чергу, можуть приймати певні значення.

Лекція 5. КОЛІР ФОНУ І ТЕКСТУ

При створенні сторінок можна використати теги з атрибутами, які впливають на колір фону і тексту сторінки.

Лекція 6. СТИЛІ ЗАГОЛОВКІВ

Рубрикація – це система заголовків і позначуваних ними підрозділів (рубрик), яка виражає логічний чи інший зв`язок і супідрядність частин тексту.

Лекція 7. СПИСКИ

Списки реалізують зручну можливість представлення інформації в документах.

Лекції 8. ТЕКСТОВІ ЕФЕКТИ

Текст, який рухається

Лекція 9. ГІПЕРТЕКСТОВІ ПОСИЛАННЯ

Гіпертекстовий документ – це документ, який містить пов`язані посилання (гіпертекстові посилання) на інші документи, дозволяючи здійснювати переходи між ними за допомогою натискання курсором мишки на гіперпосиланні.

Лекція 10. ГРАФІКА

Графіка Web-сторінок може містити як прості зображення, так і складні. Важливим у використанні графіки є не міра її складності, а ефективність у питаннях передавання тієї інформації, яку необхідно надати користувачам.

Страницы