WEB-програмування (4 курс PHP)


Нова практична 4

В цій лабораторній роботі створимо карточку товарів. Так як людина із каталогу після натискання по посиланню має кудись попасти ).

Нова практична 3

Метою даної практичної роботи буде створення сторінки-каталогу із товарами. Знову ж таки, використаємо все той стандартний шаблон bootstrap

Нова практична 2

Метою даної практичної роботи стане додання механізму статичних сторінок до нашого сайту. Для початку нам треба підготувати таблиці в БД, а потім шаблон для сторінки, і так почнемо із таблиць.

Нова практична 1

Метою даної практичної роботи буде генерація головної сторінки з використанням блоків, та формування головного меню. Будемо використовувати шаблон сайту створений Вам раніше.

Mysqli підключення до БД (PHP5, PHP7)

В документації MySQL термін коннектор (connector) відноситься до частини програмного забезпечення, що відповідає за підключення до сервера MySQL. MySQL надає безліч конекторів для різних мов програмування, зокрема для PHP.

Лекція №1

Що таке PHP, Можливості PHP, Коментарі, Змінні, константи й оператори, Масиви та списки в PHP, Керуючі конструкції, Цикли, Оператори передачі управління, Оператори включення, Функції користувача, Символічні і жорсткі посилання

Лекция №2

Основи клієнт-серверних технологій, Протокол HTTP і способи передачі даних на сервер, Використання HTML-форм для передачі даних на сервер,Обробка запитів за допомогою PHP, Суперглобальні масиви, PHP і Cookies, Робота з сесією

Лекція №3

Робота з масивами, Сортування масивів, Застосування функції до всіх елементів масиву, Виділення під масивів, Робота з рядками, Робота з файловою системою, Завантаження файлу на сервер, Математичні функції, Функції для роботи з датою і часом

Лекція №4 Основні поняття об'єктно-орієнтованого програмування:інкапсуляція, успадкування і поліморфізм Основні поняття ООП

Ми живемо у світі об'єктів. Стіл, автомобіль, ручка, класна дошка - все це об'єкти. Поряд з фізичними існують так само абстрактні об'єкти, типовими представниками яких є числа. Таким чином, об'єкт - це будь-яка фізична чи абстрактна сутність. Об'єкт - це загальнофілософське поняття, яке вивчалося філософами протягом тривалого часу.

Лекція №5. Поглиблення в ООП

Модифікатори доступу

Модифікатори доступу - це, по суті, інтерпретація інкапсуляції в ООП. Нагадую, що інкапсуляція - це механізм приховування реалізації об'єкта. І для реалізації інкапсуляції існують модифікатори доступу в PHP.

У PHP є три модифікатори доступу:
Public
Protected
Private

Почнемо з модифікаторів доступу public. Даний модифікатор означає, що властивість, метод або конструктор будуть доступні для всіх об'єктів, які їх використовують.

Страницы