WEB-програмування (4 курс PHP)


Лекція №1

Що таке PHP, Можливості PHP, Коментарі, Змінні, константи й оператори, Масиви та списки в PHP, Керуючі конструкції, Цикли, Оператори передачі управління, Оператори включення, Функції користувача, Символічні і жорсткі посилання

Лекция №2

Основи клієнт-серверних технологій, Протокол HTTP і способи передачі даних на сервер, Використання HTML-форм для передачі даних на сервер,Обробка запитів за допомогою PHP, Суперглобальні масиви, PHP і Cookies, Робота з сесією

Лекція №3

Робота з масивами, Сортування масивів, Застосування функції до всіх елементів масиву, Виділення під масивів, Робота з рядками, Робота з файловою системою, Завантаження файлу на сервер, Математичні функції, Функції для роботи з датою і часом

Лекція №4 Основні поняття об'єктно-орієнтованого програмування:інкапсуляція, успадкування і поліморфізм Основні поняття ООП

Ми живемо у світі об'єктів. Стіл, автомобіль, ручка, класна дошка - все це об'єкти. Поряд з фізичними існують так само абстрактні об'єкти, типовими представниками яких є числа. Таким чином, об'єкт - це будь-яка фізична чи абстрактна сутність. Об'єкт - це загальнофілософське поняття, яке вивчалося філософами протягом тривалого часу.

Лекція №5. Поглиблення в ООП

Модифікатори доступу

Модифікатори доступу - це, по суті, інтерпретація інкапсуляції в ООП. Нагадую, що інкапсуляція - це механізм приховування реалізації об'єкта. І для реалізації інкапсуляції існують модифікатори доступу в PHP.

У PHP є три модифікатори доступу:
Public
Protected
Private

Почнемо з модифікаторів доступу public. Даний модифікатор означає, що властивість, метод або конструктор будуть доступні для всіх об'єктів, які їх використовують.

Лекція 6 Взаємодія PHP і MySQL

Лекція 6 Взаємодія PHP і MySQL
Встановлення з'єднання з БД
Вибір бази даних
Одержання списку полів таблиці
Запис даних у базу даних
Відображення даних, що зберігаються в MySQL