WEB-платформи (4 курс HTML)

Лекція 2. Огляд мережевих служб DHCP, WINS, RRAS

Служба DHCP

Служба DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — це одна із служб підтримки протоколу TCP/IP, розроблена для спрощення адміністрування IP-мережі за рахунок використання спеціально налаштованого сервера для централізованого управління IP-адресами і іншими параметрами протоколу TCP/IP. Сервер DHCP позбавляє адміністратора від необхідності ручного виконання таких операцій, як:

призначення мережевим вузлам IP-адрес і інших параметрів протоколу TCP/IP (наприклад, маска підмережі, адреса основного шлюзу підмережі, адреси серверів DNS і WINS);

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА. ФОРМАТ ПОВІДОМЛЕННЯ. ПРОТОКОЛ SMTP. ПРОТОКОЛ POP3. ПРОТОКОЛ IMAP

1. Електронна пошта
2 Формат повідомлення
3 Протокол SMTP
4 Протокол POP3
5. Протокол IMAP

протокол FTP

1. Короткий опис протоколу FTP
2. Загальна характеристика FTP зокрема у порівнянні з HTTP-протоколом
3. Система взаємодії компонентів FTP-обміну
4. Програмне забезпечення доступу до FTP

4.1. Програмне забезпечення FTP-клієнта

Протокол HTTP

1. Призначення протоколу

2. Загальна структура

3. HTTP запит

а) Загальні поняття.

б) Строка Статус.

в) Метод запиту

Лекція 3. Основи функціонування протоколу TCP/IP

Адресація вузлів в IP-мережах

У мережах TCP/IP прийнято розрізняти адреси мережевих вузлів трьох рівнів
фізична (або локальна) адреса вузла (МАС-адрес мережевого адаптера або порту маршрутизатора); ці адреси призначаються виробниками мережевого устаткування;
IP-адреса вузла (наприклад, 192.168.0.1), дані адреси призначаються мережевими адміністраторами або Інтернет-провайдерами;
символьне ім'я (наприклад, www.microsoft.com); ці імена також призначаються мережевими адміністраторами компаній або Інтернет-провайдерами.

Лекція 2. Завдання та цілі мережевого адміністрування

Сучасні корпоративні інформаційні системи за своєю природою завжди є розподіленими системами. Робочі станції користувачів, сервери додатків, сервери баз даних і інші мережеві вузли розподілені по великій території.

Лекція 1. Мережеві операційні

Операційні системи сімейства Windows Server як базовий інструмент для вивчення серверних платформ.