mySQL (3 курс)

Лекція 4. Семестр 2. Обробка пов’язаних таблиць

ператор UNION може бути використаний, якщо потрібно так би мовити "склеїти" декілька таблиць в ондну. Коли це може бути корисним? Розглянемо такий приклад: у нас є магазин який складається з декількох відділів, а саме: відділ спиртних напоїв, м’ясний відділ та кондитерський відділ. Якщо ж, ми бажаємо "заманити" нових покупців, або "здихатися" від продуктів у яких через місяць вийде термін придатності. Для таких цілей зазвичай організовують якції "червона ціна", а саме нам потрібно встановити знижки в деякому розмірі на певні групи товарів. А так як відділів у нас три, тому і таблиць з цінами теж три припустимо що вони мають такий вигляд:

Реляційні бази даних як засіб збереження та обробки інформації

Як правило, розрізняють два рівні абстракції представлення даних у вигляді інформаційної та фізичної моделей. Користувач мало звертає увагу на організацію фізичного зберігання інформації - його цікавить логічне представлення даних. Інформаційна модель повинна відображати предметну ділянку в зрозумілих і звичних для користувача термінах. Змістовно база даних містить структуровану певним чином інформацію про факти, події, об’єкти та їх властивості і зв’язки між ними.

Основні тонкощі роботи інтерфейсом користувача.

Доволі суттєвим є інтерфейс користувача в кінцевому продукті. Так як зазвичай користувач не володіє навиками професійної роботи на персональному комп’ютері, та не може самостійно встановити яку і де він помилку допустив, тому є два методи протистояння цьому, перший – це визначення помилки після того як вона скоїлась, та приймання негайних мір по її усуненню, другий ж метод полягає в тому, щоб не дати користувачу завідома ввести не коректні данні, тобто не виконувати додавання/видалення не правильних даних.

Програма mysql

Клієнт mysql представляє собою інтерактивну програму, яка використовується для підключення до сервера, відправлення запитів і перегляду результатів їх виконання. Програма mysql може працювати в пакетному режимі, що дозволяє виконувати записані у файлі запити, перенаправивши командний вхід на читання цього файлу. Це можна здійснити, наприклад, наступним чином: mysql-u sampadm-р-h cobra.snake.net sampdb

Розробка стандартного вікна для автоматизації обробітку основних функцій маніпуляцій даними в РСКБД mySQL.

Для полегшення процесу вставки, модифікування та вилучення записів з простих незв’язаних таблиць доцільніше всього створити окрему форму яка буде контролювати ці процеси.
Цей метод має такі особливості:
Таблиця проста не зв’язана (Наприклад: персонал, відділи, клієнти. Тобто таблиці які слугують комірками для зберігання даних про об’єкти, а не їх зв’язки)
Полегшення процесу розробки інформаційної системи, так як процеси вставки, вилучення, видалення на незв’язаних таблицях є одноманітними, і зазвичай змінюється тільки назва таблиці, та імена стовпців.

Лекція 9. Семестр 1. Функції в mySQL (Частина 3)

Функції дати та часу
DAYOFWEEK(date)
Повертає індекс дня тижня для аргумента date (1 = неділя, 2 =понеділок, ... 7 = субота). Ці індексні величини відповідають стандарту ODBC:

Більш детальне знайомство з процесом установки, та конфігурації середовища роботи з mySQL.

Припустимо, що ми вже написали готовий продукт для молого підприємства, або для підприємства у якого немає в штаті адміністратора. Це означає, що потрібно створити такий програмний додаток, який зможе поставити простий користувач, тобто потрібно, щоб всі опції не запитувались при інсталяції, а вже містилися в інсталяційному пакеті.
Почнемо з mySQL. Так як при інсталяції він запитує кодування, порт сервера, паролі користувач його сам не поставить, також нам не вигідно щоб користувач знав а тим паче змінив пароль на головну БД. Тому будемо преконфігурувати сервер.

Роль інформації в управлінні соціально-економічними процесами

Так, як ми вже майже перейшли до інформаційного суспільства, суспільства де вирішальними для бізнесу є методи обміну та представлення інформації, де наявність оперативних даних є вирішальним підґрунтям для прийняття того чи іншого рішення.

Саме поняття «інформація» є досить абстрактним, і досі ведуться суперечки чи є вона матеріальною субстанцією, так як на неї не діють закони фізики в повному обсязі. Наприклад, якщо віддати частину фізичного тіла іншому об’єкту (якимось чином його розділити), воно зменшиться, якщо ж з кимось поділитися інформацією її стане більше. Але почнемо введення самого поняття.

Базові основи написання програмного додатку в Delphi

Цикл for найчастіше використовуеться коли наперед відомо кількість ітерацій (повторів), які потрібно виконати. Оператор for має Наступний синтаксис:
for початкове значення лічильника (i:=1)
to кінцеве значення лічильника (20

Історія та розвиток mySQL

В даний час реляційні системи керування базами даних (СУБД) є важливим інструментом в багатьох областях, починаючи з таких традиційних областей застосування, як бізнес, наукове дослідження, освіта, і закінчуючи розробкою пошукових серверів в Internet. Проте, не зважаючи на важливість наявності хорошої бази даних для ведення інформаційних ресурсів і доступу до них, багато організацій не застосовують їх в своїй роботі. Історично склалося так, що СУБД коштували дуже дорого, а продавці встановлювали дуже високі ціни як на програмне забезпечення, так і на свої послуги з технічної підтримки. Крім того, механізми СУБД вимагали задоволення вимог по продуктивності від апаратних платформ, що ще більше підвищувало вартість таких рішень.

Страницы