mySQL (3 курс практика)

Практичне завдання №6 Семестр 1

На основі 5-ї практичної роботи додати до програмного додатку інтерфейс видання книжок читачеві, та інтерфейс повернення читачем книжки назад у бібліотеку.

Практичне завдання 5 Семестр 1

Додати до БД таблицю Posadu (Id: INT (11) AUTO_INCREMENT, NOT NULL, PRIMARY INDEX; Name: VARCHAR (32), NOT NULL).

Практичне завдання 4 Семестр 1

Дивлячись на приклад практичного завдання номер 3, модифікувати програму з третього практичного завдання таким чином:

Практичне завдання №3 Семестр 1

Спираючись на другу практичну (використавши створену БД). Написати програмний додаток який відображає вміст таблиці Users. Дозволяє здійснювати швидкий пошук по імені, телефону, адресі. Також додаток мусить вміти створювати нового користувача, видаляти, та редагувати користувача.

Практичне завдання №2 Семестр 1

В даній лабораторній роботі ми будемо створювати БД для подальшого її використанні при написанні програмного додатку на Delphi.
Для полегшення процесу будемо використовувати графічну утиліту MySql-Front.

Практичне завдання №1 Семестр 1

Суть завдання полягає в тому щоб повторити роботу з масивами, операцій над масивами, та навчитися створювати та працювати з візуальними компонентами без посереднього створення їх в візуальному редакторі.

Практичне 2 Семестр 2

Метою даного практичного є закріплення циклів, та закріплення механізму доступу до результатів запиту, в випадку коли їх повністю потрібно перенести. (Переносити їх можна будь-куди, в даному випадку ми будемо переносити їх в STRingGrid для зручності).

Лабораторна робота 7 семестр 2

Створити програмний додатоу який виводить в таблицю MS Word вміст усіх товарів на складі. В кінці дописує жирним дату формування звіту по складу.

Лабораторна робота 6 семестр 2

Метою даної лабораторної роботи є написанні програмного додатку який опираючись на таблицю в БД з полями:

Лабораторна робота 5 семестр 2

Потрібно написати програмний додаток, який містить текстове поле та дві кнопки, в текстовому полі повинен міститися текст запиту, перша кнопка виконує запит, друга переносить данні виконаного запиту в Excell.

Страницы