Сообщение об ошибке

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в функции menu_set_active_trail() (строка 2405 в файле /home/kpaco123/e-helper/includes/menu.inc).

Питання на екзамен 3й курс

 

 1. Типи даних VARCHAR, CHAR, TEXT, BLOB. Опис, відмінності.
 2. Встановлення та початкове конфігурування mySQL сервера.
 3. Синтаксис оператора mySQL DELETE. Опис. Приклад використання.
 4. Типи даних DATE, DATETIME, TIMESTAMP, TIME. Опис, відмінності.
 5. Створення нового користувача mySQL сервера, задання пароля та повноважень.
 6. Синтаксис оператора mySQL INSERT. Опис. Приклад використання.
 7. Типи даних INT, FLOAT, DOUBLE. Опис, відмінності.
 8. Встановлення ODBC драйвера. Створення нового аліасу.
 9. Синтаксис оператора mySQL UPDATE. Опис. Приклад використання.
 10. Опишіть будь-яких три функції порівняння mySQL.
 11. Описати послідовність дій та використаних візуальних компонентів при відображенні простої таблиці в середовищі програмування Delphi.
 12. Синтаксис оператора mySQL SELECT. Опис. Приклад використання.
 13. Опишіть будь-яких шість математичних функцій mySQL.
 14. Встановлення, та створення нового з’єднання в графічній утиліті mySQL-Front.
 15. Синтаксис оператора порівняння mySQL LIKE. Опис. Приклад використання.
 16. Опишіть будь-яких шість рядкових функцій mySQL.
 17. Розпишіть навіщо використовується набір утиліт mySQL GUI Tools.
 18. Варіант використання оператора mySQL SELECT з допоміжним оператором WHERE. Опис, приклади.
 19. Опишіть функції переходу від верхнього рерістру символів до нижнього і навпаки в mySQL. Наведіть приклади використання.
 20. Опишіть переваги використання РСКБД mySQL.
 21. Варіант використання оператора mySQL SELECT з допоміжним оператором BETWEEN. Опис, приклади.
 22. Опис функції DATE_FORMAT. Приклади використання, параметри.
 23. Опишіть такі поняття РСКБД mySQL: NOT_NULL, INDEX, PRIMARY_KEY, AUTO_INCREMENT. Де вони використовуються.
 24. Варіант використання оператора mySQL SELECT з допоміжним оператором UNION. Опис, приклади.
 25. Опис функцій ADDDATE та SUBDATE. Приклади використання, параметри
 26. Багаторядковий INSERT. Синтаксис, опис використання.
 27. Розпишіть навіщо використовується набір утиліт mySQL GUI Tools.
 28. Опишіть функції Length, SetLength, Copy, Delete, Insert роботи з рядками в Delphi. Наведіть приклади.+
 29. Опишіть функцію Delphi FormatDateTime вкажіть синтаксис та наведіть приклад переходу від дати у форматі ДД.ММ.РРРР в вигляд РРРР-ММ-ДД.+
 30. Опишіть механізм форматування тексту в MS Word (типи шрифта нижній інекс, верхній… та приклади як їх встановити).
 31. Опишіть функції IntToHex, StrToCurr, StrToInt, StrToFloat перетворення типів в Delphi. Наведіть приклади.
 32. Наведіть фрагмент коду на Delphi який перевіряє введену дату на коректність, якщо дата введена некоректно вивести відповідне повідомлення.+
 33. Опишіть механізм форматування тексту в клітинці excell. Наведіть фрагмент коду на Delphi який змінює колір тексту в клітинці на червоний та розмір шрифта на 14-й.
 34. Опишіть функції Str, Val, Concat, Pos роботи з рядками в Delphi. Наведіть приклади.
 35. Опишіть використання службового оператора UNION. Наведіть приклад.
 36. Наведіть фрагмент коду на Delphi який встановлює з’єднання з табличним обробником excell.
 37. Опишіть функції Round, Тrипс, IntToStr, FloatToStr перетворення типів в Delphi. Наведіть приклади.
 38. Опишіть функцію Delphi Format вкажіть синтаксис та наведіть приклад використання.
 39. Наведіть фрагмент коду на Delphi який добавляе «Рядок 001» в клітинку ВВ2 редактора excell та змінює її ширину на 220 одиниць.
 40. Напишіть код функції чи процедури яка переводить номерації клітинок із формату (2;1) в формат В1.
 41. Опишіть механізм позиціонування курсору в додатку MS Word (Move, MoveLeft, MoveRight з параметрами).
 42. Наведіть фрагмент коду на Delphi який встановлює з’єднання текстовим обробником MS Word.
 43. Опишіть як коректно має відбуватися прихід/списання в таблиці «склад». Вкажіть запит mySQL, та код обробника в Delphi.
 44. Механізм створення таблиць в MS Word. Наведіть приклад створення елементарної таблиці.
 45. Опишіть що потрібно зробити для того, щоб Delphi з’єднувався з БД без вводу імені та паролю на початку виконання програми.
 46. Наведіть фрагмент коду на Delphi який закриває з’єднання табличний обробником excell.
 47. Написати програму, що відображає список співробітників обраного відділу.+
 48. Написати програму, що відображає список співробітників, які працюють на обраній посаді.
 49. Написати програму, що відображає список виплат для обраного співробітника.+
 50. Написати програму, що відображає список співробітників які відповідають за обрану оварно-матеріальну цінність.+
 51. Написати програму, яка збільшує коефіцієнт стажу в працівників обраного відділу в два рази.
 52. Написати програму, яка записує в таблицю "відомість" нараховану заробітну плату для всіх працівників.
 53. Написати програму, яка вилучає з таблиці "матеріальна відповідальність" дані про обрану тмц.
 54. Написати програму, яка вилучає з таблиці "відомість" дані про нарахування заробітної плати обраного співробітника.
 55. Написати програму, яка вилучає з таблиці "співробітники" дані про співробітників обраного відділу.
 56. Написати програму, що відображає список співробітників обраного відділу.
 57. Написати програму, що відображає список співробітників, які працюють на обраній посаді.
 58. Написати програму, що відображає список співробітників які відповідають за обрану товарно-матеріальну цінність.
 59. Написати програму, яка збільшує коефіцієнт стажу в працівників обраного відділу в два рази.
 60. Написати програму, яка записує в таблицю "відомість" нараховану заробітну плату для всіх працівників.
 61. Написати програму, яка вилучає з таблиці "матеріальна відповідальність" дані про обрану ТМЦ.
 62. Створити обробник виняткової ситуації при під'єднанні до бази даних з виведенням зрозумілого повідомлення користувачеві.
 63. Написати програму, яка вилучає з таблиці "співробітники" дані про співробітників обраного відділу.
 64. Написати програму, яка вилучає з таблиці "відомість" дані про нарахування заробітної плати обраного співробітника.
 65. Написати програму, яка вилучає з таблиці "співробітники" дані про співробітників обраного відділу.
 66. Написати програму, яка продає з таблиці "склад" певний товар.
 67. Написати програму, яка записує в таблицю "відомість" нараховану заробітну плату для всіх працівників.
 68. Написати програму, яка вилучає з таблиці "співробітники" дані про співробітників обраного відділу.
 69. Створити обробник виняткової ситуації при під'єднанні до бази даних з виведенням зрозумілого повідомлення користувачеві.