Прості багатовимірні масиви

 

Узагальнений синтаксис елементів багатовимірного простого масиву:

$Ім'я [індекс1] [індекс2] .. [індексN];

Приклад простого багатовимірного масиву:

<? Php 
// Багатомірний простий масив: 
$Arr [0] [0] = "Овочі"; 
$Arr [0] [1] = "Фрукти"; 
$Arr [1] [0] = "Абрикос"; 
$Arr [1] [1] = "Апельсин"; 
$Arr [1] [2] = "Банан"; 
$Arr [2] [0] = "Огірок"; 
$Arr [2] [1] = "Помідор"; 
$Arr [2] [2] = "Гарбуз"; 

// Виводимо елементи масиву: 
echo "<h3>". $Arr [0] [0 ].":</ h3> "; 
for ($q = 0; $q <= 2; $q + +) { 
echo $Arr [2] [$ q]. ""; 

echo "<h3>". $Arr [0] [1 ].":</ h3> "; 
for ($w = 0; $w <= 2; $w + +) { 
echo $Arr [1] [$ w]. "<br>"; 

?>